Женско тело пише сликом - самостална изложба цртежа и графика Јелене Дамњановић

 

Изложба ће бити отворена до 31. децембра 2013. године, сваког дана у недељи од 10 до 22 часова. 

 

Истражујући могућности приказивања женског тела у преклапању оса визуелне традиције, савремености и личног уписа ауторке у понуђене призоре, графике и цртежи Јелене Дамњановић отварају сасвим интимне просторе и могућности доживљаја женскости, који се пред посматрачким оком указују, не као поља предата економијама присвајања, објективизовања и стереотипизације, већ као поља истраживања, преиспитивања и комуникације. Јелена Дамњановић истражује језиком идеја, преиспитује сликом и комуницира уписом тела, креирајући на тај начин специфичан акт женског писма чији циљ није нужно рушење или негирање постојећег поретка слике/културе/језика и женског тела изведеног унутар датих координата, већ неуморно пропитивање, анализа и разумевање позиције женскости унутар којих ауторкино тело дише, промишља, разговара, делује и ствара. Комуникација, а не затварање у страх или пуко задовољство пред призором женског тела; реинтерпретација, артистичко-теоријска ин(тер)венција и кретање, а не о(ду)стајање. Радови Јелене Дамњановић указују на непрестани покрет жеље за разумевањем женског тела, жеље за истраживањем и пропитивањем меких платформи рада у пољу репрезентације женкости, жеље која ауторкино ја и посматрачко ја уводи у перманентан однос комуникације, иницирајући процес гледања не кроз извођење дистанце, већ кроз успостављање блискости. Да – женско тело пише сликом и позива на нове могућности ишчитавања, а континуирано истраживање у пољу репрезентације женског тела једна је од важнијих стратегија женског писма чије једно од многобројних лица ауторка изложбе овом приликом открива, исписује и предаје на даља читања.  

                                                                                                 (Драгана Стојановић, теоретичарка уметности и медија)

 

 

Јелена Дамњановић је рођена 1985. године у Шапцу. Завршила је основне студије на Факултету ликовних уметности у Београду 2011. године, у класи редовног професора Жарка Смиљанића, на графичком одсеку. Мастер студије похађала је на Арисотел универзитету у Солуну, где је отишла на привремени студијски боравак, а потом је студије успешно завршила у Београду. Тренутно је на првој години докторских уметничких студија на истом факултету. Током студија њен рад је стипендиран од стране Фонда за младе таленте Републике Србије и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка. Добитница је награда као што су Награда за мали формат графике 2011. године и Награда за цртеж за вечерњи акт 2008. године. Излагала је на неколико самосталних и великом броју групних изложби у земљи и иностранству од којих издвајамо: 2012. Изложба Дијалог, Центар за графику и визуелна истраживања, Галерија ФЛУ, Београд, Република Србија; 2012. Изложба српских графичара у Стокхолму, Галерија Фуллерста Био Констхалл, Шведска; 2011. Изложба Мали печат, Графички колектив, Београд, Република Србија; 2011. Изложба Велики печат, Графички колектив, Мајска графика београдског круга, Београд, Република Србија; 2011. Изложба графика на Првом међународном тријеналу графике, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, Република Србија и 2011. Изложба графика на Међународном фестивалу уметности минијатуре, Лијеж, Белгија. Јелена Дамњановић има статус самосталне слободне уметнице и чланица је УЛУС-а од 2012. године, као и Удружења ликовних сваралаца Шапца од 2010. године.