Мина Зечевић

Дипломирала је 2018. на Факултету примењених уметности у Београду, смер примењено сликарство. Следеће године је завршила и мастер студије на истом факултету у класи професора Мирослава Лазовића и стекла звање мастер примењени уметник.

Досадашња запослења:

Музеј савремене уметности, Београд  2017

  • Помоћни кустос

-        чување и заштита музејских експоната

-        вођење мањих тура на задатом нивоу изложбе

-        познавање и усмено излагање о изложбеним експонатима

Организација удружења грађана ,,Дај ми руку”, Београд  2018

  • Едукатор креативне радионице за децу

-        охрабривање деце при проналажењу свог креативног сензибиблитета

-        помагање деци при реализовању задатка радионице

ОШ ,,Браћа Барух”, Београд 2018/2019

  • Асистент у настави

-        посматрање и помагање при извођењу наставе

-        самостално држање часа

Седма београдска гимназија, Београд2020

  • Професор ликовне културе

-        усмено предавање историје уметности

-        визуелно и усмено објашњавање практичног дела градива и индивидуално помагање при уметниочком процесу рада

-        стимулише учење и схватање других култура, као и поштовање сопственог уметничкког наслеђа

-        подстиче  ученике да развију сопствену перцепцију и развијају способност креативног решавања проблема

ОШ ,,Лаза Костић” , Београд2021

  • Наставник ликовне културе

-        визуелно и усмено објашњавање и обрађивање градива

-        охрабрује ученике да развијају уметничке вештине  знања, тако што користе различите материјале и технике

-        развија код ученика корисне радне навике и одговорност

-        подстиче креативно размишљање и учење кроз разговоре и истраживање

Учешће на изложбама:

Излагала је самостално у Старој Пазови и Пожеги прошле године. Такође, учествовала је на многим групним и колективним изложбама у Београду, од који су неке издвојене:

2020 – самосталана изложба – галерија Мира Бртка у Старој Пазови

2020 – самостална изложба ,,Међупростори” – галерија Милан Туцовић у Пожеги

2019 – колективна изложба ,,Црно-бели свет” Уметников отисак –  арт-кафе галерија Бети Форд, Београд

2019 – пролећна изложба: сто година УЛУС-а – Павиљон Цвијета Зузорић, Београд

2018 – изложба ,,Диплома” – Музеј примењене уметности, Београд

2018 –изложба ,,Карађорђева-мозаик” – мала галерија Павиљона Цвијета Зузорић, Београд

2018 – изложба студената IV године Факултета примењених уметности – СКЦ Нови Београд

2017 – изложба ,,Стојимо између маште и реалности” – арт-кафе галерија Бети Форд, Београд

2017 – изложба студената ФПУ, мала галерија Павињона Цвијета Зузорић, Београд

2017 – колективна изложба ,,Рефлексија” Уметников отисак – арт-кафе галерија Бети Форд, Београд

2016 – изложба слика ,,Диијалози” – дом породице Павловић, Београд

2015 – изложба студентских графика,,Слободан поглед” – галерија Икар, Београд

2015, 2016, 2017, 2018 – годишње изложбе студената ФПУ, Београд

2013 – групна изложба радионице Звездаријада, библиотека Бранко Миљковић, Београд

 

Употреба рачунара: Microsoft office; познавање софтвера Adobe Photoshop

Страни језик: Енглески (B2ниво)