Графички дизајн и дигитално ликовно обликовањe


Уметничко-образовни програм  Графички дизајн  и  дигитално ликовно  обликовања састоји се из низа битних области везаних за дизајн, визуелно и ликовно обликовање, и све оно што обухвата практичну примену у овим областима.

Циљ програма је упознавање и усмеравање  млађих генерација заинтересованих полазника за даље усавршавање, овладавање дигиталним програмима и алатима за ликовно обликовање у савременом дизајну; модерним приступом методици рада и употреби савремених техничких средстава. Поред основних елемената програма, полазници ће упознати области из маркетинга, дигиталне фотографије, веб дизајна, анимације, видео-рада итд.

Области које обухвата програм:

Теорија форме

Теорија форме је област која представља почетак програма и неопходну област за одвијање наставе дизајна графике и ликовног обликовања, као и свих даљих стручних области које ће бити предмет рада.

Писмо- словоликови (font)

Полазник се  упозна је са хронологијом  писма и словоликова(font), обликовањем и употребом писама, као и упознавањем са модерном употребом типографије у дизајну графике.

Графика

 У оквиру програма обликовањa графике полазник стиче знања из праксе визуелног идентитета, корпоративног дизајна и примењеног дизајна,  уз стручан професорски  надзор и задатке, где кроз употребу Adobе пакета програма, примењује и  користи до тад стечено искуство.

Дигитална   обрада класичног цртежа

У оквиру програма биће јасно наглашен значај и вредност неговања класичног медија  цртежа, макете, вајарске скице, као изворишта идеја која се потом планирају и реализују у дигиталном облику, користећи лиценциране Adobе програме.

Дигитална обрада фотографије

Полазник ће стицати сазнања о техникама и могућностима обраде класичне и дигиталне фотографије и њене примене.

Плакат

На програму дизајна графике и дигиталног ликовног обликовања полазник  упознаје области оглашавања и рекламе путем плаката, стиче знања из стварања културе савремене пропаганде и рекламне поруке.

Графика књиге

У овом делу програма (графика књиге) полазник стиче знања из области илустрације, класичне и дигиталне, затим обликовања књиге и публикација.

Техника штампе

Део програма који обухвата и  технологију штампе, обучавајући полазнике за припрему за штампу и  области штампарских техника и технологија.

Идеја програма је да проласком кроз све понуђене области и фазе рада  Графичког дизајна и ликовног обликовања, сваки полазник стекне одређени, задовољавајући ниво теоријског и практичног искуства и знања које ће моћи даље да надограђује и развија у складу са својим личним и стручним сензибилитетима. На тај начин сваком од полазника се отвара могућност да даље истражује различите области графичког дизајна, како у домену уметничког израза, тако и професионалног развоја.

Центар располаже најсавременијом опремом за рад и омогућава полазнику да стекне одлично знање из области технологије штампе, припреме за штампу и рада у графичким програмима.

 

Распоред часова:

Понедељак  од 10 до 16 сати

Игор Аћимовић

Слободан

Слободан

Вања Додиг

10-16 сати

6 сати

 

Уторак  од 10 до 21 сати.

Игор Аћимовић

10-16 сати

6 сати

Вања Додиг

16-21 сати 

5 сати

 

Среда  од 10 до 21сати.

Игор Аћимовић

10-16 сати

6 сати

Вања Додиг

16-21 сати 

5 сати

 

Четвртак  од 10 до 21сати.

Игор Аћимовић

10-16 сати

6 сати

Вања Додиг

16-21 сати 

5 сати

 

Петак:  од 10до 17сати

Игор Аћимовић

Слободан

Слободан

Вања Додиг

10-17 сати

7 сати

 

Субота: од 10 до 12 и 15  до 20 сати

Игор Аћимовић

15-20 сати

5 сати

Вања Додиг

10-12 сати

2 сата 

 

Недеља  од 10 до 21сати.

Игор Аћимовић

13-21 сати

8 сати

Вања Додиг

Слободан

Слободан

 

Укупна сатница

Игор Аћимовић

31 сати

Вања Додиг

30 сати

Полазници имају 4 термина по 4 сата у недељи

64 сата у месецу.

 

По завршеном тромесечном,шестомесечном и годишњем образовном програму Графичког дизајна и дигиталног ликовног обликовања, Центар издаје сертификат (диплому) о успешно завршеном уметничком програму (са назнаком времена проведеном на програму).