Радионице цртања и сликања

Радионице цртања и сликања у Центру за ликовно образовање Шуматовачка

 

Програм радионице Цртања и сликања намењен је свим узрастима, тако да ће се  на часовима радити опште теме односно појмови, из области ликовних уметности, усмерено ка цртању и сликању кроз практичан рад. Како је похађање ове радионице доступно свим узрастима, тако да ће се општи појмови и теме бити индивидуално прилагођени њиховом узрасту, интересовању и нивоу знања. Похађањем ових радионица, полазници ће имати прилику да се упознају са основним појмовима и основама цртања и сликања кроз практичан рад, која се касније све више развијају и изражавају своје интересовање за даљи рад.

 

Циљ радионица

 

Циљ радионица је развој способности ликовног изражавања, стицање општих вештина из области цртања и сликања, развијање креативних потенцијала, вештина, развој способности ликовног изражавања, стицање опште ликовне и визуелне културе, упућивање полазника на самостално опажање, уочавање и  истраживање, затим, усавршавање и припремање полазника да самостално користе материјале и технике, мотивисање полазника да пронађу свој афинитет, оспособљавање за самосталну и креативну примену усвојених појмова, знања и вештина у стваралачком раду, изражавање доживљаја, као и изражавање сопствених критичких ставова, изградња естетских критеријума, као и усавршавање већ научених појмова и вештина.

 

Методологија рада

 

Методологија рада, задаци и материјали ће бити прилагођени сваком одређеном узрасту, с обзиром да је програм намењен свим узрастима, због тога, претходно искуство није потребно да би се похађао овај програм. Методолошки су радионице повезане, јер се одвијају сваким радним даном у преподневним часовима, тако да ће одређена група похађати наставу, односно курс, два пута недељно. Свака наставна тема која се изучава прилагођава се индивидуално. Методологија се заснива на демонстрацији технике цртања и сликања, на папиру или картону, као и постављање одређеног задатка, охрабривање полазника да сами истраже област, али и уз помоћ предавача.

 

Задатак

 

Задатак радионице је да ученици/полазници усвоје и знају практично да репродукују основне теме из области цртања и сликања. Подстицање полазника да и у критичкој анализи показују радозналост и интересовање за одређену тему, спремност да дискутују и изражавају своје ставове о теми, да критикују и постављају питања, охрабривање у коришћењу нових материјала и медијума и технике.

 

Садржај

 

Садржај радионице је прилагођен сваком полазнику на основу узраста, афинитета, резултата и напретка који буду били показивани у току наставе.

Радионица подразумева основу цртања и сликања, цртање основних геометријских тела, потом мртву природу у различитим техникама, првенствено угљеном, потом графитном оловком, сувим и уљаним пастелом, оловкама у боји…затим сликање  мртве природе темпером, гвашом и акрилним бојама, а касније се опробају и у акварелу/ воденим бојама.

Након што савладају мртву природу онда се полазници опробају у цртању и сликању портрета, аутопортрета, људске фигуре и пејзажа што се може одвијати и у дворишту Центра за ликовно образовање. Ради занимљивијег учења полазници, док обрађују портрет могу сликати једни друге.

Поред цртања и сликања мртве природе, портрета, пејзажа који су неопходни као основа свега, радионица подразумева и израду скица, радове малих формата, великих формата као и да се полазници сами опробају у другим мотивима и материјалима према свом интересовању и афинитету.

 

Материјали

 

Полазници сами доносе материјал за цртање и сликање, а то су угљен, графтне оловке, оловке у боји, пастели,  четкице за сликање, палете, боје: акварел (водене боје), темпере, гваш, акрине боје...и папир или картон за сликање. На првим часовима потребно је донети угњен или графите оловке, а за наредне часове се договара.

 

Термини

 

Радионице ће се одигравaти у преподневним часовима од 10 ујутру до 2 поподне. Групе ће бити одвојене по данима, тако да ће одређеним данима ићи узраст основне (од 7 година и старији), средње школе и одрасли. Основношколски узраст ће се одвијати понедељком и четвртком заједно са средњошколским узрастом,  док средњошколци поред четвртка, похађати и петком. Уторак и среда је одређена за одрасле, тако да свака група похађа два пута недељно.

 

Годишња изложба

 

Завршни радови ће бити представљени на крају курса, тако што ће бити организована изложба полазника у просторијама Центра за ликовно образовање.