ПОЛИФОНЕ НАРАЦИЈЕ – ПРАКСЕ И ЧИТАЊА/НАРАТИВНЕ СКУЛПТУРЕ У ВРАЧАРСКОЈ БАШТИ

14, 15. и 16. септембар, 2012. г. 12:00
Центар за ликовно образовање ‒ Шуматовачка, Београд
Трајање: 180’

Центар за драму у едукацији и уметности (ЦЕДЕУМ) и Центар за ликовно образовање ‒ Шуматовачка, Београд, Србија
ПОЛИФОНЕ НАРАЦИЈЕ – ПРАКСЕ И ЧИТАЊА
Радионице и отворене презентације пројеката

НАРАТИВНЕ СКУЛПТУРЕ У ВРАЧАРСКОЈ БАШТИ

Аутентично, на лицу места утврђени пунктови дешавања у Шуматовачкој, су један од два предлошка који ће током три дана усмеравати, али и ограничавати ауторе и извођаче у процесу прављења места и заједнице, састављене од више различитих група. Полифоне скулптуре биће резултат записа чији језик, жанр и трајање нису одређени, а настаће из промишљања, проблематизовања и изградње постојећих и нових, другачијих уметничких медија и израза који ће се „текстуализовати” кроз одговор на иницирајући наратив-други задати предложак. Из тога се изводи термин наративне скулптуре, јер се ради о активном, стално пулсирајућем јавном простору у коме се прожимају и контрапунктирају различите уметности, уметници са простором, другим уметностима и у интеракцији са ад хоц публиком. Из књига остављених на столу Врачарске баште ветру да их излиста, суочићемо се са испричаним. Уз подршку закона природе, погледа усмереног ка унутра, у међусобној комуникацији, размени и критици сагледаћемо у којој и коликој мери је могуће доћи до заједничког простора у коме се гради и ствара креативно дело.

НОВИ КРЕАТИВНИ ИЗБОРИ

Иновативан, креативан и партиципативан део пројекта у отвореном простору Шуматовачке који се бави истраживањем ромске традиције причача у интеракцији са савременим позоришним формама као што су позориште приче, позориште слика, форум театар и друге форме позоришта за друштвене промене. У радионицама учествују уметници по позиву и млади укључени у пројекат.

Модератори: мр Весна Богуновић, магистарка теорије уметности и медија, Ксенија Маринковић, историчарка уметности и Данијела Ранчић, професорка српског језика и књижевности, Љубица Бељански-Ристић, драмски педагог, др Драгана Босковић, драматург, Драгољуб Ацковић, ромолог, Нела Антоновић, кореограф.

Радионичари: мр Коча Огњановић, магистар сликарства, мр Александар Пантић, магистар зидног сликарства и ликовни педагог, Милорад Мића Стајчић, вајар, Јелена Стојановић, сценографкиња, Данијела Петковић, глумица, Данијела Врањеш, глумица, Ана Радојичић, дизајнерка костима, Љерка Хрибар, сценографкиња и магистарка узметности из области сценског дизајна и Колектив Каркатаг.

Видео - арт документација: Терi Бухoлц, мултимедијална уметница