МУЗИКА ИЗ ЗУПЧАНИКА

МУЗИКА ИЗ ЗУПЧАНИКА

У оквиру програма за младе Секретаријата за спорт и омладину града Београда и уз подршку ГО Врачар, од 10. до 13. маја у Врачарској башти Центра за ликовно образовање – Шуматовачка, наставља се циклус радионица креативне механике Шта све могу да направим..?  у сарадњи Шуматовачке и Каркатаг колектива.

Овог пута точак је окренут ка звуку. Нови блок радионица под називом Музика из зупчаника, истражује музички потенцијал металног и механичког отпада. Од старих одбачених делова машина/механизама праве се музички инструменти и направе. У оквиру ова четири дана конструише се, бруси, заварује и свира.

Новонастале звучне креације биће презентоване/стављене у погон на Ринг Ринг фестивалу.

Више информација: www.karkatag.com