Изложба ТРАНЗИЦИЈА: од општег ка личном, ауторке Маје Ракочевић-Цвијанов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свечано отварање изложбе
 

ТРАНЗИЦИЈА: од општег ка личном

Ауторка Маја Ракочевић-Цвијанов
 
Четвртак, 16.05.2013. године  у 19 сати  

 
Галерија Општине Врачар, Његошева 77, Београд

Изложба ће бити отворена до 26.05.2013. године

Изложба представља уметничку интерпретацију оних својстава процеса транзиције који се одражавају у свакодневном животу кроз колективно искуство сагледано у контексту друштвено-економског уређења, и интимну исповест ауторке о личној трансформацији до које долази узевши учешће у тој колективној реалности.

Радови су изведени у различитим техникама од скулптуре, принта, видеа, инсталације и формирају иконографију тог новоствореног амбијента, фокусирајући се пре свега на радни простор и односе који настају у оквиру тог простора. Канцеларијски радници, Статусни симболи, друштвене мреже (рад Игре на послу), ,,штикле“...само су неки су од носилаца значења којима се осликава могуће тумачење околности са којима се суочава друштво у процесу транзиције.

Део изложбе је потенцијално постављен да буде песимистички прочитан. Да би се преломио у своју  „супротност", ауторка се бави специфичним садржајима/подфолдерима у којима инсистира на унутрашњим променама (трансформација, транзиција) у односу на околности, а затим и у међуодносу, уводи гледаоце/читаоце у квалитет и позитивне процесе који су нужно оствариви кроз лични развој и самоактуелизацију. Она се не бави појмом револуције, која је у исти мах побуна, разарање постојећег друштвеног система и стварање новог,  који је нужно сведен на два елемента: један деструктивни, други конструктивни. Човек, односно организам је носилац значења, јасних или метафоричких...ту је све и израз и изражено, садржај и форма...оно прелази у писање, стварање, постаје уметничко, књижевно, приповедачко, постаје знак и означава...увек у извесном „интертекстуалном односу“ са метатекстовима или метатекстом културе.

Маја Ракочевић Цвијанов, рођена је 1975. године. Живи  и ради у Суботици. Запослена је као вајарка – конзерваторка у Међуопштинском заводу за заштиту споменика културе Суботица. Удата је и мајка двоје деце. Магистарка је вајарства од 2004. године (Факултет ликовних уметности, Београд). На истом факултету је дипломирала вајарство 2001. године. 1996. године је завршила Вишу школу ликовних и примењених уметности у Београду, смер: Ликовна култура. Чланица је Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) од 2002. године. Једна је од оснивача и чланова уметничке асоцијације DEZ.ORG, Београд, Србија (2004-2012.). Добитница је награда галерије Перо за вајарство (2000.) и Владета Петрић за резултате у скулптури (2001.) на годишњим изложбама студената Факултета ликовних уметности у Београду, награде Беорама на V Бијеналу младих Кодови времена у Вршцу (2002.) и награде града Суботице др Ференц Бодрогвари за ликовно стварлаштво (2012.). 2005. и 2003. године је била финалиста награде Мангелос за најбољег младог визуелног уметника у Србији. Активно излаже од 2000. године на групним изложбама, салонима, бијеналима и фестивалима у земљи и иностранству (Суботица, Нови Сад, Беогрдад, Смедерево, Ниш, Цетиње, Херцег Нови, Марибор, Сегедин, Печуј, Грац, Темишвар, Праг, Копенхаген, Хелсинки, Сарбрикен, Цирих,  Њујорк...) Учествовала на бројним уметничким колонијама, радионицама, семинарима у земљи и иностранству (Београд, Ечка, Врњачка Бања, Нови Пазар, Венеција, Хелсинки, Франкфурт на Мајни...) Ауторка је пет јавних споменика на територији Суботице. 

Изложба је део галеријско-изложбеног програма Шуматовачке – Центра за ликовно образовање за 2013. годину, у којој позната Шуматовачка обележава и 65. годину свог постојања.  Једна од најугледнијих установа културе Београда и од свог настанка је значајан чинилац у развоју и преиспитивању  уметничке сцене на просторима некадашље Југославије у областима визуелних и примењених уметности, њиховом проучавању и промовисању, али и осталим уметностима као што су архитектура, књижевност, видео, глума, сценске уметности, музика... Мисија Шуматовачке у најширем смислу је да доприноси континуираном развоју уметничке сцене нашег града, истражује и заузима простор активног промишљања, како у традиционалним уметностима, тако и актуелним новим визуелним тенденцијама, подржавајући различите уметниче концепције, с тежњом да се развијају нове и другачије уметничке сцене Београда у интеродносу с европским и светским ликовним дешавањима, различитим уметничким праксама и читањима.

Данас је то активна културна сцена на којој се уметност изводи, проучава, истражује, промовише и баштини у циљу бољег квалитета културног живота, међусобне сарадње и умрежавања са осталим установама и институцијама културе и образовања... Инкубатор стваралаштва, уметности и културе, место сусрета, размене и комуникације идеја и искустава локалних и интернационалних стваралаца...Водећа установа културе града у пољу напредног уметничког образовања и отворени простор без ограничења, где се уметници баве материјалним, спиритуалним и интелектуалним стваралаштвом.

 

 

 

 

 

 

 

 

У Шуматовачкој се свакодневно одржавају уметничко-образовни програми и уметничке радионице за све узрасте, које обухватају 24 уметничке дисциплине (од визуелних, сценских до извођачких уметности, музике, књижевности...) и два уметничка заната. Од 2010. године установљен је редовни годишњи галеријско-изложбени програм који се образује на основу конкурса и избора галеријског жирија. Поред матичних изложбених простора: Галерије Степениште и Врачарске баште (галерија на отвореном), Шуматовачка је у претходном периоду остварила сарадњу са неколико галерија, међу којима се издваја Галерија општине Врачар, која поред изузетног изложбеног простора, плени Београђане ангажованим програмом, од класичних медија као што су сликарство и скулптура и релевантних аутора домаће сцене визуелних уметности до истраживача у сталном покрету и тражењу „места“ и у вишемедијском деловању у пољу културе и уметности.

Галерија Степениште Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и Галерија општине Врачар су две нове, веома младе мултимедијалне београдске арт зоне Врачара, које делују у и из поља перманентних размена идеја и програма.

Текст: Ксенија Маринковић и Весна Богуновић

Контакт:

Ксенија Маринковић, уредница 060 50 40 572, 

Данијела Ранчић, стручна сарадница за програм 060 50 40 575.