Позивамо Вас на отварање изложбе Мари Морасути Витале (Marie Morassutti Vitale)-Породично окупљање у Београду

Шуматовачка - Центар за ликовно образовање
има част да Вас позовe на отварање самосталне изложбе уз разговор са ауторком
 


МАРИ МОРАСУТИ ВИТАЛЕ

(MARIE MORASSUTTI VITALE)
 

ПОРОДИЧНО ОКУПЉАЊЕ У БЕОГРАДУ

Петак 11. октобар, 19 сати
Галерија Степениште, Шуматовачка 122, Београд, Србија
 

Изложба је отворена од 11. до 17. октобра 2013. године, радним данима и викендом од 10 до 22 сата

 Шуматовачка - Центар за ликовно образовање, ул. Шуматовачка 122. Београд, Србија
Тел/факс: +381 11 64 04 846, tel.: +381 11 64 30 908, +381 64 31 066,
E-mail: art@sumatovacka.rs; www.sumatovacka.rs

„Била сам заиста срећна када сам добила позив од Центра – Шуматовачке, зато што ми се најзад указала прилика да истражим град о којем сам толико слушала приче.

У мом животу ништа се није дешавало случајно. По завршетку студија Визуелних комуникација у Берлину у фебруару, потом бурног лета и преласка у Минхен, као и потребе да се дистанцирам од породичне приче да бих пронашла сопствену, најзад сам се нашла на Врачару.

Током година, сакупила сам слике из прошлости коју нисам сама проживела, што моје породице, што лјуди које никада нисам упознала. Била сам фасцинирана групним фотографијама – проматрање понашања појединца у оквиру групе покренуло је моју машту.

Овде у Шуматовачкој, реконструишем помоћу колажа састављеног од црно-белих фотокопија старих слика и мојих цртежа, поприлично велико породично окупљање у Београду.“

Мари Морасути Витале (Marie Morassutti Vitale)

..................................................................................................................

Мари Морасути Витале (Marie Morassutti Vitale) је рођена у Латисани (Венеција) у Италији, 19. јануара 1987. године. Одрастала је у Трсту, а 2007. године се преселила у Берлин, Немачка.

Образовање:

2013. фебруар - дипломирана уметница визуелних комуникација, Школа за уметност Weissensee, Берлин, Немачка, 2012. пролеће, Илустрација у оквиру пројекта Еразмус размена, École Supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, Стразбур, Француска,
2008.  октобар – данас, Визуелне комуникације, Школа за уметност Weissensee, Берлин, Немачка,
2007. октобар - 2008. март, Графички дизајн у Berliner Technische Kunstschule, Берлин, Немачка,
2001. септембар - 2006. јули, класични бакалауреат, колеџ Данте Алигијери (Dante Alighieri), Трст, Италија.

Пројекти:

2010. март, концепција и реализација штанда за Artschool Weißensee, Сајам књига у Лајпцигу, Немачка,
2011. Фотографије, Колективна изложба студената уметности, Музеј модерне уметности Fluxus Plus, Потсдам, Берлин, Немачка,
2011. концепција и реализација штанда за Artschool Weißensee и Амерички универзитет у Бејруту на Сајму књига о уметности, Бејрут, Либан,
2012. децембар и јануар, концепција и реализација за Thekla Priebst, Мали филмски фестивал арапских филмова (www.blickferne.de), Берлин, Немачка,
2012. фебруар и март, изложба Хоризонт, панорамска фотографија, бар Café Manstein, Берлин, Немачка.
2013. Завршна изложба Sichtzone, Abschlussarbeiten der Visuellen Kommunikation, Weißensee Kusthochschule, Берлин, Немачка. 

Публикације:

2010. илустрације Cronica Incerta, писца A. Savaria, за удружење Lemur de Porto (Португал),
2012. публикација објављених радова  са колективног пројекта 1001 питање, са професором Алекс Јордан (Alex Jordan). Радови су у току.

 

Šumatovačka – Center of Fine Arts and Education
Has the pleasure to invite you to the exhibition opening followed by meeting with artist

 

MARIE MORASSUTTI VITALE

FAMILY MEETING IN BELGRADE

 

Friday, October 11th, at 7PM

Stepenište (Stairway) gallery, 122, Šumatovačka Street, Belgrade, Serbia

Exhibition will be open from 11th to 17th of October 2013.
Gallery working hours:
10AM – 10PM working days and weekends
 

Šumatovačka – Center of Fine Arts and Education, 122, Šumatovačka Street, Belgrade, Serbia
Phone/Fax: +381 11 64 04 846, Phone: +381 11 64 30 908, +381 64 31 066,
E-mail: art@sumatovacka.rs; www.sumatovacka.rs

 “I was really happy to receive this invitation from Šumatovačka Center, because finally I could discover the city which I have heard so much about.
As for everything in my life, nothing seems to be by accident. After finishing my studies of Visual Communications in Berlin in February, followed by hasty summer and moving to Munich and the need to distance myself from the story of my family so I could find my own, I finally landed here in Vračar.
Over the years, I collected pictures of a past I did not experienced, of my family or of people I have never met before. I was fascinated with group photos – with observing how one person behaved in the crowd made my imagination working. Here in Šumatovačka Center I recreate, through collage made of black/white copies of old pictures and my drawings, quite a big family meeting in Belgrade.”

Marie Morassutti Vitale

.........................................................................................

Marie Morassutti Vitale was born in Italy, in Latisana near Venice the 19 January 1987. She grew up in Trieste and in 2007 moved to Berlin, Germany.

Education:

2013. February, Bachelor of Visual Communication in the School of Art Weißensee (Berlin)

2012, spring - Erasmus exchange at the École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg in the Illustration sec­tion

2008 october untill today - Visual Communication in the School of Art Weißensee (Berlin)

2007. October- 2008. March - Graphic Design on the “Berliner Technische Kunstschule“ (Berlin)

2001-2006 September-July - Classical bachelor degree, Language section, college “Dante Alighieri“ (Trieste)

Projects:

2010. March - Concept, realization of the Art School Weißensee stand for the Book Fair in Leipzig,

2011. - Participant in a group exhibition of art students in the Museum of Modern Art “Fluxus Plus“ (Potsdam, Berlin)

2011. - Concept, realization of the Art School Weißensee and the American University Beirut stands for the Art Book Fair in Beirut

2012. - Concept and realization of a small film festival about Arabic films, (www.blick­ferne.de) together with Thekla Priebst in Berlin, Germany

2012. February/March - Exhibition “Horizont“ , panoramic photography, in the Mannstein café 4,

2013. July - Final exhibition “Sichtzone. Abschlussarbeiten der Visuellen Kommunikation. Weißensee Kust­hochschule Berlin“,

Publication:

2010. - Illustration of "Cronica Incerta" written by A.Savaria for the association „Lemur“ de Porto (Portugal)

2012.- Publication of the group project “1001 Questions” with Professor Alex Jordan  (work in progress)