Изложба фотографија Лидије Антоновић - У КАДРУ

Шуматовачка – Центар за ликовно образовање има част да Вас позовe на отварање самосталне изложбе фотографија


Лидије Антоновић

У КАДРУ...


Понедељак, 25. новембар, 19 сати.  

Галерија Степениште, Шуматовачка - Центар за ликовно образовање, ул. Шуматовачка 122, Београд, Србија

Изложба је отворена од 25. до 30. новембра 2013. године, радним данима од 10 до 22 сати

 

 

 

Путујући по Србији, Европи и Африци, фотографисала сам прозоре који су одраз историје, архитектуре, културе становања, социјалног статуса и интеркултуралности. Размишљала сам о основним функцијама прозора који омогућава светлости, ваздуху, знању и звуцима да слободно долазе и одлазе, али служи и да заштити људе од спољних опасности. Симболично значење прозора, пролаза из затвореног простора у бескрајна пространства света, било је инспирација за мој рад.   

                                 ЛИНИЈА, Лидија Антоновић 

Концепт је заснован на интеграцији фотографије и прозора који је визуелни мост, али и граница између унутрашњег и спољашњег простора, између јавног и приватног. Душа је попут затвореног простора нашег унутрашњег света у коме су и моја искуства, идеје, мисли, надања, снови и одатле траже прозор и пространство спољашњег света. Фотографије прозора не садрже људску фигуру. Од посматрача се очекује да покрене свест и оживи фотографију, да се у њу уживи ослобођен наметнуте нарације, и да од ње створи представу. На психолошком плану, пглед у прозор  са спољашње стране, јесте симболичка жеља да се завири у несвесно и непознато. Прозори су фотографисани и приказани на изложби тако да дају утисак да смо у екстеријеру, те пружају могућност да маштамо ко и шта је иза прозора и да радознало завиримо унутра...

Као универзални употребни предмет, прозор је симбол становања на Земљи. Живимо у свету који се убрзава и у којем се губи симболизација, од станишта до људских односа. У ери нових технологија свакодневно гледамо у прозоре на рачунарима и тако комуницирамо,  али се ту отварају нове могућности за креирање симбола. Тако митске матрице у нама и око нас и даље постоје и обликују наше животе. Ова изложба има за циљ да допринесе ревитализацији основне функције и симбола прозора, и да подстакне на размишљање о лепоти дискреције живљења, 

                                                                                                                                                           Лидија Антоновић.

 

 

Лидија Антоновић је рођена 1984. године у Београду.  Дипломирала је на Академији уметности у Београду, 2008. године, на катедри за фотографију у класи професора Милана Алексића. Склоност ка истраживању савремених токова интермедијалне примене уметничке фотографије доводи је до области перформанса, где успешно истражује покрет као перформер кроз фотографију. Сарађује са Театром Мимарт десет година као фотографкиња, перформерка и видео артискиња.  У оквиру мастер студија МАПА – Мувинг академи фор перформинг арт, (Moving Academy for Performgng Аrt – MAPA) из Амстердама, усавршава се у области примене фотографије, те добија дипломе: Лајт дизајн енд студио менаџмент, (Light design & studio management), 2009. и Проџекшн оф Ајконс, (Projection of icons), 2010. Професионално искуство стиче у агенцији ТАЊУГ као фоторепортер и редактор (2010/2011.). Радила је као професионални фотограф на фестивалима Белеф (2006/2008.),  Битеф и Битеф Полифонија (2008/13.), на манифестацији Ноћ музеја (2006/11.);  сарадница је СТАНИЦА – Сервиса за савремени плес (2007/13.),  УБУС – Удружења балетских уметника Србије, УНИЦЕФ-а и ЦЕДЕУМ – Центра за драму и едукацији и уметности. Излагала је до сада nа тринаест самосталних и двадесет групних изложби, од којих на три међународне изложбе у Будимпешти (Мађарска),  Дортмунду (Немачка) и Сент-Никласу (Белгија).  Добитница је многих похвала и награда код нас и у иностранству, од којих се издваја бронзана медаља nа 13. међународном тријеналу Позориште у фотографској уметnости, додељену на Стеријином позорју у Новом Саду 2011. Лидија Антоновић има статус слободног уметника УЛУПУДС – Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, од 2010. и члан је секције Уметничка фотографија. 


..........................................................................................................................................................................................

Šumatovačka - Center of Fine Arts and Educations has pleasure of inviting you to the exhibition opening


IN FOCUS...

PHOTOGRAPHY by Lidija Antonović


Monday, November 25th, 2013. at 7PM

Gallery Stepenište, Šumatovaćka- Center of Fine Arts and Educations, 122, Šumatovačka St., Belgrade, Serbia

Exhibition is open from 25th to 30th of November, Monday - Friday from 10AM to 10PM

 

I found my inspiration for these works in siymbolic representation  of window as a passage from hermetic and closed into the open, endless space that surrounds us. I achieved this through integration of photography and window as a visual bridge and border between internal and external reality, between private and public. On psychological level, looking through the window from the outside represents one's wish to investigate unconscious, unknown.  Exhibition simulates experience of looking at the windows from the exterior, giving us an opportunity to imagine and create images of what is going on in the interior...

Facing the benefits of the new technology era we look into the computer windows all the time, developing our communication with other people within it... this show aims to recreate the basic function and symbolism of the window itself, to inspire us and provoke to think about privilege that privacy in our life can bring.

                                                                                                                     From the catalogue, text by Lidija Antonović

 

Lidija Antonović is born in 1984. in Belgrade. Graduated photography at Academy of Arts in Belgrade, in 2008.  Investigates intermedial photography, performance, theatre. She had 13 solo shows and participated in 20 group exhibitions, both local and international. She won ceveral prizes, such as bronze medal at 13th International Triennial – Theatre in Photography, Novi Sad. She is member of Serbian Assosiation of Applied Artists and Designers (ULUPUDS) since 2010.