Годишња изложба полазника уметничко - образовних програма и креативних радионица Центра за ликовно образовање 2014. године

17.- 23. децембар 2014.
Галерија Општине Врачар, Његошева 77

Представљање селекције радова полазника уметничко-образованих програма и радионица Шуматовачке је део праксе којом се оцењује рад полазника, али и предавача, изношењем резулатата пред суд стручне и шире јавности. Овом приликом додељени су и сертификати полазницима који су према оцени водитеља наставе успешно савладали задатке предвиђене планом и програмом рада током 2014. године. Изложба се већ трећи пут за редом реализује у сарадњи са Градском општином Врачар, на чијој територији се налази Шуматовачка, а која располаже репрезентативним и приступачним изложбеним простором.