Одлука о избору најбоље понуде за услугу физичко-техничког обезбеђења објеката

Одлуку можете преузети кликом на следећи линк:
http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/odluka_jnvm_01_2015.pdf