Вајање може бити и хоби

Шуматовачка – Центар за ликовно образовање, који већ 67 година успешно подучава уметничком обликовању у различитим медијумима полазнике различитих склоности и способности, организовала је бесплатне часове вајања у периоду од 27. јуна до 4. јула 2015.

Радионице је водио Михаило Стошовић, дипломирани вајар, и професор редовног програма Вајање и цртање у Шуматовачкој.

Рад је био прилагођен интересовањима и структури пријављених полазника. Кроз рад на одређеном задатку  полазници су могли да се упознају са основним корацима у настанку вајарског дела, као и практичним радом у материјалу (глина, гипс).