Летња радионица калиграфије за младе- Леп рукопис за лепши живот

У Шуматовачкој је првог јула почела реализација радионице Калиграфије, под називом Леп рукопис за лепши живот. Програм Калиграфије подржан је од стране Секретаријата за спорт и омладину и предвиђен за младе од 12 до 19 година. Радионицу лепог писања води мастер-графичарка Јелена Дамњановић. На првим часовима полазници су се упознали са основним појмовима калиграфије и историјом калиграфског писма. Такође, учесницима је представљен прибор за писање и врсте материјала на којима се развијало калиграфско писмо (папирус, пергамент и хартија). Процес настајања једног средњовековног свитка полазницима је представљен одговарајућим видео материјалом, пропраћен усменим објашњењима професорке. Истовремено, полазници су били упознати и са појмом орнаментике и типовима орнамената, које су потом и практично примењивали у својим радовима. Пажљивим избором доброг примера праксе лепог писања, као што је продукција једног листа Мирослављевог јеванђеља (XII век), остварена је активна веза између теоријског и практичног дела.

Други важан аспект радионице Калиграфије усмерен је на практичну делатност полазника. Свим учесницима програма од стране Центра обезбеђен је комплетан прибор и материјал за рад. Изложени изазову исписивања иницијала властитих имена различитим фонтовима, а потом и украшавања почетних слова разноврсним орнаментима, учесници радионице имали су могућност непосредног испољавања индивидуалних стваралачких побуда, усмераваних конструктивним сугестијама Јелене Дамњановић.

Протекле су две недеље од почетка реализације радионице Калиграфија која се одвија три пута недељно: понедељком, уторком и средом, у временском интервалу од 14.00 до 15.30 часова, све до 22. јула. У прилогу вам преносимо трачак радне атмосфере. Изазови калиграфског писма спремно чекају нове полазнике, који ће својим радовима употпунити мапу радионице. По завршетку радионице Калиграфије предвиђена је организација изложбе радова полазника. Придружите нам се у атељеима Центра за ликовно образовање Шуматовачка!