Школа фотографије Шуматовачка

Нови курс фотографије Центра за ликовно образовање - Шуматовачка почиње током друге половине септембра 2015. године.

Пријављивање у току.

Школа фотографије има за циљ да својим полазницима обезбеди основна и унапреди стечена знања из области технике снимања и тиме их оспособи да неометано остварују личне креативне захтеве. Примарни задатак Школе фотографије у Шуматовачкој јесте потреба да се објасни значај медија фотографије као сложеног друштвеног феномена, уопшено посматрано, и укаже на комплексна значења која фотографија са собом носи. Тиме ће се одредити и производни резултат полазника школе који ће тежити обликовању које је својствено савременом схватању фотографског медија. Школа фотографије у Шуматовачкој представља место сусрета на коме се размењују искуства и унапрђују постојећа знања из области фотографије, историје уметности, савремене културе.

Наставни програм:

- Техника снимања
- Рад у студиу
- Историја фотографије
- Критичка анализа / формирање портфолиа
- Основи употребе црно белог негативког материјала са хемијском обрадом и израда фотографија у лабораторији
- Гостујући уметници

Трајање курса је два месеца. Курс подразумева 16 двочасовних термина распоређених у два дана током једене седмице (два пута недељно по два часа). Дани одржавања биће накнадно одређени у договору са заинересованим полазницима.
За више информација путем бројева телефона:

Центар за ликовно образовање – Шуматовачка: +381 60-5040-575 и Иван Петровић: +381 64-5501-468.

Контакт мејл: ivanpetrovicyu@yahoo.com (www.ivanpetrovic.wordpress.com) и danijela@sumatovacka.rs (www.sumatovacka.rs).