ШУМАТОВАЧКА – ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ КОФИНАНСИРАНОМ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОБНОВЉЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ КРАЈИШТА - ФАКТОР ЗА ОДРЖИВИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ IPA № 2007CB16IPO006-2011-2-214

Центар за ликовно образовање – Шуматовачка, је на позив Сурдуличког културног центра (http://www.surdulickikulturnicentar.rs) , узео учешће као парнтер ове институције, на пројекту Обновљене традиције Крајишта - фактор за одрживи економски развој    IPA № 2007CB16IPO006-2011-2-214 ,  који су области баштине – одрживог  развоја, кроз ефикасно коришћење регионалних ресурса, реализују Регионална занатска комора, Ћустендил - 

Р. Бугарска (водеђи партнер), Центар културе   Светлост 1913  село Раждавица -  Р.Бугарска и Сурдулички културни центар, општина  Сурдулица – Р.Србија (партнери на пројекту).  Приоритети пројекта су побољшање капацитета за погранично планирање, решавање проблема и развој. Основни циљ пројекта је очување, популизација и развој локалних народних заната, као део баштине - култуног наслеђа, кроз проширење, обогаћивање, усмеравање за рад учешће на традиционалним фестивалима у пограничном региону. Остали циљеви су истраживање, регистрација, очување традиције и демонстрација старих заната.  Шуматовачка је учествовала у једном од догађаја у оквиру којих је реализован пројекат - Фестивал ,,Балканска черга'' - Раждавица / Ћустендил. – Р. Бугарска