ИЗЛОЖБА / ДЕЈАН ГОЛИЋ/ ЦРТЕЖИ 2004-2015/ ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ/ ШУМАТОВАЧКА 122/ ЧЕТВРТАК 08.10.2015. У 19.00

"Цртежи су настали као лична потрага за савршеним знаком/симболом у жељи да се раскине са стегама језика и традиционалног писања/читања који су нам дубоко утиснути у подсвести.
Користећи медијум калиграфије као уметничку форму између цртежа и писања, својим радовима желим да забележим оно што се не може објаснити речима, одређене емоције, сићушне импресије које се нагомилавају у току једног или више дана, сви споредни догађаји/звуци који су записани у неком удаљеном кутку свести. Сам чин цртања је врста медитације где целим телом настају сеизмички записи у коме је отелотворена физичка и психичка енергија тог тренутка. Све те скривене приче и емотивна стања забележена на папиру, немају само функцију личне архиве, оне код посматрача треба да пробуде заборављене приче и стимлишу унутрашњи дијалог. 
Низањем личних симбола/знака/пиктограма уводи се временска димензија и посматрач се позива да 'чита' цртеж. Ишчитавање није фиксно, оно је у константном флуксу, еволвира, мења се и уникатно је за сваку особу. Сваким поновљеним ишчитавањем и дешифровањем долази се до нових открића." Д.Г.