РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ, АУТОРСКЕ ИЗЛОЖБЕ И УМЕТНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ИЗЛОЖБЕНИМ ПРОСТОРИМА – ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ И ВРАЧАРСКА БАШТА, У ОКВИРУ РЕДОВНОГ ПРОГРАМА ШУМАТОВАЧКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

На конкурс који је трајао од 09. до 30. септембра 2015. године приспело је  укупно шеснаест (16) пријава .

Уметнички савет кога чине: Велизар Крстић, академски сликар и дугогодишњи професор Факултета ликовних уметности у Београду,  Михаел Милуновић, магистар сликарства  и  др Никола Шуица теоретичар умености и професор на Факултету ликовних уметности у Београду, разматрао је пријаве руководећи се следећим критеријумима:

- иновативност у употреби традиционалних медија
- оригиналност у третирању изложбеног простора
- комуникативност дела/поставке са свакодневним активностима у  Шуматовачкој
- дела/пројекти који нису раније представљени јавности
- изводљивост - продукцијски рационална у контексту, финансијска, техничка ...
- оригиналност идеје.

Уметнички савет једногласно је изабрао следеће пројекте који ће бити реализовани у складу са планом и програмом Центра за ликовно образовање – Шуматовачка у току 2016. године:

 

Захаријевић Владимир

Илић Славица и Милошевић Анђела

Трајковић Дејан

Фићовић Исидора