Бесплате радионице фотографије за младе током 2016.

ОД  ДАГЕРОТИПИЈЕ ДО СЕЛФИЈА

Бесплатне радионице фотографије за младе 
Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122/ током 2016. године

Током целе 2016. године, у Центру  за ликовно образовање, Шуматовачка 122, одржаваће се бесплатне радионице фотографије намењене младима, узраста од 14 до 19 година. Програми се одржавају уз подршку Секретаријата за спорт и омладину Београда.

Шуматовачка у склопу својих радних простора располаже потпуно опремљеним фото студијом, салом за пројекције и презентације која је намењена теоријској настави из ове и других области, као и јединственом лабараторијом за израду и изучавање поступка израде аналогне фотографије.

Целогодишњи бесплатни програм под називом Од дагеротипије до селфија, обухвата теоретски и практични рад из области развоја и употребе фотографије од њеног настанка па све до данашњих дана. 

Значај програма огледа се у упознавању полазника са фотографијом као својеврсним друштвеним феноменом, који у складу са технолошким развојем постаје све доступнији и присутнији и на тај начин учествује у креирњу и презентацији слике наше реалности и нашег окружења.

Полазници ће се упознати са основама теорије и историје фотографије кроз предавања прилагођена њиховим интересовањима и узрасту.  Практичан рад укључиће рад у студију и лабораторији као и на терену. Циљ програма је да се млади људи као корисници овог медија, упознају са  могућностима и предусловима неопходним за настанак добре и квалитетне фотографије. Проласком кроз одређене фазе у програму, полазници стичу способност да се осамостале у креативном коришћењу фотографије али и да разумеју параметре вредновања у области овог медија као и вишеструке могућности комуникације које један фотографски рад има, без обзира да ли се налази у галерији, часопису или на профилу на друштвеној мрежи.

Настава се одржава на недељном нивоу, у трајању од по неколико сати.  Наставу води предавач Центра за ликовно образовање,  Иван  Петровић, дипломирани фотограф.

Број учесника на радионици је ограничен.

Пријаве (име, презиме, контакт), слати на адресу: art@sumatovacka.rs.

Контакт особа:

Данијела Ранчић

Координатор програма

Стручна сарадница за програм Центра за ликовно образовање

060- 50 -40- 575