Изложба „Линија сећања“

У среду, 18. октобра 2017, у 19.30 часова, у Галерији Дома културе "Ивањица", биће отворена изложба дела из Уметничке збирке Центра за ликовно образовање-Шуматовачка под називом „Линија сећања“. Публици ће бити представљена дела из збирке цртежа и графика 20-ак реномираних српских аутора који су стварали од шездесетих година прошлог века до данас. Изложба ће бити отворена до 28. октобра 2017. године.

Линија сећања

"Срећом цртачу не требају речи. Линија је његова слобода и молитва.[1]

 

У свету у коме обликујемо и посматрамо стварност, природни визуелни доживљај је линија. Човеку је дата као мерило овоземаљског постојања и способност да бележи и изражава мисли, осећања, намере, идеје. Писана реч такође је линија.

Линија сведочи о кретању и протоку времена која деловање и мисао чини видљивим.

Она је основно и најстарије средство уметничког изражавања.

Ако подразумевамо да је линија траг на површини намењен погледу, онда је и уметничко дело траг у времену намењен памћењу и уочавању духовних и естетских кретања које бележи јединственим рукописом његов стваралац. Једно дело се не може сасвим разумети без анализе ауторовог рукописа. Квалитет и структура тог рукописа најјасније се уочава у линији. Стратегија у формирању уметничке колекције Шуматовачке ослања се на вредновање искрености и аутентичности стваралачког израза. Цртеж и графика медији су у којима се линија појављује као носилац композиције и главно изражајмо средство уметника. Пред публиком је избор из збирке цртежа и графика, радова уметника који су стварали од шездесетих година прошлог века до данас. Разноврстност техника и приступа креће се од класичних поступака то екперименталних форми обликовања. Анализом не великог броја ових дела може се стећи значајан увид у главне тенденције и развој графичког ликовног израза у последњих пола века. Линија обликовања уметничке колекције Шуматовачке као кохерентне и доследне замисли чини да се ово богатство различитих вибрација очитава као моћно и складно сазвучје.

 

Ксенија Маринковић

историчарка уметности

 [1] Мића Стоиљковић, Књига о цртању и цртежу, Граматик, Подгорица 2001