ТРАГОВИ - самостална изложба Луке Стоисављевића

У среду, 29. новембра 2017.г. са почетком од 19 сати, у галерији Степениште биће отворена самостална изложба радова Луке Стоисављевића под називом Трагови.

Цео овај пројекат је сачињен од серије графика под насловом Трагови у којој се концептуално и софистицирано обрађује прошлост и садашњост. Уз помоћ лентикулар технике спајају се сачуване, старе фотографије ауторове породице из прошлости са новим, снимљеним у истој средини, при чему посматрач на један интерактиван начин, померањем и променом угла посматрања, сведочи како се старе фотографије појављују и нестају, тако да има могућност избора погледа и откривања стања некад и сад.
Остаци веза и догађаја на релацији ,,прошлост-садашњост / некад-сад“ у овом случају буде постсећања – она се јављају у виду трагова, повезују неку јучерашњост са неком сутрашњошћу, тиме што обликују слике и приче неког другог времена у једну целину.

Двострука слика, одсутног, породичног сећања и сопствене садашњости – присуства, конструкција је створена проналажењем исте позиције у простору и, истовремено, темпоралним премештањем. Аутор, једноставним, лако читљивим стилом, условљеним црно-белим апроприраним сегментима, давну прошлост инкорпорира у слику садашњости или непосредне прошлости, увек задржавајући јасну разлику која се очитује у одсутности и присутности боје. (део из каталога)

Биографија:

Лука Стоисављевић рођен 23.08.1993. у Крагујевцу. Завршио Прву крагујевачку гимназију. Тренутно је студент 4.године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, одсек графички дизајн. Добитник је награде18.Бијенала студентске графике Србије 2016. Београд.

До сада је више пута на групним изложбама излагао цртеже, фотографије, плакате, слике и графике. Самостално је излагао фотографије у Крагујевцу, у галерији Дома омладине, октобар 2013. и графике у галерији ДКСГ, Београд, новембар 2017.