Самостална изложба графика Тамаре Ждерић

Позивамо Вас на отварање самосталне изложбе Тамаре Ждерић  у галерији Степениште, Центра за ликовно образовање – Шуматовачка, у уторак, 12. јуна 2018. у 19 часова.

У графичким радовима Тамаре Ждерић долази до изражаја њена осећајност и вештина у употреби линије којом уметница остварује јединствену ликовност.  Мотиви које приказује − делови ентеријера, мртве природе, лутколике фигуре, делови су опсега посматрања, који је усмерен ка спољашњем свету, док је истовремено изразито интроспрективан и медитативан.  Ликовним средствима опредмећени објекти поседују карактеристике реалистичне представе, али и експресивног уметничког исказа.  Радови Тамаре Ждерић требало би да код посматрача посматрача подстакну машту и потребу да истражује своје окружење са новом радошћу и  слободом, као што то чине деца. Овакво сагледавање је урођено, датом сваком од нас, и изложбом нас уметница на то подсећа.

Тамара Ждерић рођена је у 1990. године у Београду. Основне студије сликарства завршава 2013. године на Факултету ликовних уметности у Београду. Мастер студије сликарства завршава на истом факултету 2015.године. Тренутно је студент докторских уметничких студија на Факултету ликовних уметности у Београду, одсек сликарство.

До сада је приредила 34 самосталне изложбе и учествовала на преко 50 колективних.  У последњих годину дана излагала је у Ликовном салону Дома културе Трстеник, Галерији Чедомир Крстић Пирот, Галерији Меандер Апатин, Центар за културу Раковица, Галерија културног центра Кикинда,  Галерија центра за културу Велика Плана.

Награде:

2015. Друга Награда из Фондације за цртеж „Владимир Величковић“

2013. Награда XVII Бијенала студентског цртежа Србије

2013. Награда „Стеван Кнежевић“ за цртеж од  треће године основних до друге године мастер студија, Факултет ликовних уметности, Београд

Изложба је отворена за посетиоце до 25. јуна 2018.г. сваког дана од 9 до 21 сат.