СИНТЕТИЧКИ И ИНТУИТИВНИ ЦРТЕЖ

Школска 2018/2019 година

 

Курс/радионица:

СИНТЕТИЧКИ И ИНТУИТИВНИ ЦРТЕЖ

 

Предавач:

Александар Пантић

 

Циљна група:

 • Полазници курса мозаика и курса иконописања у ЦзЛО Шуматовачка.
 • Полазници осталих курсева у ЦзЛО Шуматовачка.
 • Све остале заинтересоване пунолетне особе.

 

Оптималан број полазника:

4 до 15 особа

 

Време и место одржавања:

 • Радионице се одржавају сваког радног понедељка у календарском периоду од  01. 10. 2018. до 24. 06. 2019. од 18:00 до 21:00 ч. у сликарском атељеу ЦзЛО Шуматовачка.
 • Планирани нерадни понедељци у школској 2018/2019 су:

31. 12. 2018./07. 01. 2019. и 29. 04. 2019.

 • У случају ванредног одсуства или промене распореда, водитељ радионице ће правовремено обавестити полазнике о променама у распореду, отказивању планираних термина, као и о терминима евентуалне надокнаде часова.

 

Ценовник:

 • Полазници курса Мозаика и курса Иконописања у ЦзЛО Шуматовачка: БЕСПЛАТНО (часови цртања су интегрални део ова два курса)
 • Полазници осталих курсева у ЦзЛО Шуматовачка: 2.000,00дин. месечно
 • Полазници који не похађају друге курсеве у ЦзЛО Шуматовачка: 4.000,00 дин. месечно.

 

Оквирни садржај рада курса/радионице синтетичког и интуитивног цртежа:

 • Циљ курса (радионица) интуитивног цртања је да подстакне способност креативног-ликовног изражавања полазника, и да помогне полазницима да артикулишу и изграде вештине визуелне комуникације.
 • Курс (радионице/часови) интуитивног цртања су осмишљени као низ делимично повезаних, интерактивних, практичних, креативних цртачких и ликовних вежби које омогућавају студентима да открију, уоче и разумеју феноменологију ликовно-стваралачког процеса и да стечена искуства, знања и вештине активно, свесно и циљано примењују у својој личној ликовно-стваралачкој пракси.
 • Рад и активности на часовима интуитивног цртања су осмишљени као вид базне ликовно-стваралачке радионице у којој водитељ радионице и полазници имају равноправну улогу и подједнако активно учествују у артикулисању садржаја радионице и остваривању конкретних ликовних резултата.
 • Рад на курсу интуитивног цртања подразумева ликовно-стваралачке активности које ће полазници обављати на самим часовима уз координацију водитеља, као и активности које ће полазници самостално обављати ван часова, а потом се на часовима консултовати са водитељом радионице о свом раду обављеном ван времена часа.

 

Активности полазника ван часова цртања:

Вођење ликовних дневника. Полазници уз консултације са водитеље радионице сами конципирају и формирају своје ликовне дневнике и стварају их ван часова цртања, а на часовима се са предавачем консултују и дискутују своје цртеже настале у ликовним дневницима.

 

Активности полазника на часовима цртања:

 • Вежбе загревања за цртање на почетку часова цртања (од 20 секунди до 5 мин.).
 • Учење и вежбање технике „Слепог цртања“.
 • Учење и вежбање цртања микро-скица.
 • Учење и вежбање конструктивног цртежа употребом конструкционих мрежа, тектонских кривих и оригами конструкција.
 • Учење и вежбање тзв. ,,Гестуалног цртежа“ („црте“ и „резе“, знаци, „хијероглифи“ и „жврљке“).
 • Вежбање интуитивног и спонтаног цртежа (енг. Doodle drawings).
 • Учење и вежбања тзв. „Нотан“ композиције.
 • Учење и вежбање валерског цртежа.
 • Учење и вежбање цртаних композиција у „Оп-Арт“ маниру.
 • Учење и вежбање цртања и компоновања текстура и декоративних цртаних елемената (орнамент, вињете и сл.).
 • Откривање и оцртавање геометријских схема ликовних композиција (уметничка дела сликарства, цртежа, графике, фотографије, обичне фотографије из штампе и са интернета, фотографије које су полазници снимили спонтано или наменски за ову вежбу).
 • Цртање рефлексивних илустрација (расположење, емоција, искуство, идеје, појмови, поезија, мисли, поуке, цитати и сл.).
 • Фротаж, колаж и асемблаж, као технике спонтаног креативног ликовног израза (комбинација фротажа, колажа и асемблажа са цртежом).
 • Учење и вежбање употребе техника шаблонирања и маскирања у цртежу.
 • Техника цртања жицом, конопцем, концем и другим влакнастим материјалима.
 • Минималистичке фигуре од папира, жице, штапића, и сличних материјала.
 • Цртање на новинама и старим књигама.
 • Доцртавање фото-репродукција на штампаним публикацијама.
 • Цртање са 2 руке (велики формати).
 • Цртачке игре и изазови.

 

Предлози тема (инспирације) за цртачке пројекте и појединачне цртачке студије полазника

 • Дијаграми поља сила
 • Лет птица и инсеката
 • Призори пропадања
 • Маске, костими, шминка
 • Машине и технички склопови (енг. CyberPunk)
 • Трагови (у песку, земљи, трави, води, снегу и другде, трагови као метафизички, поетски и симболички концепт)
 • Делови и целина - саставци, неуклапања, слагања и изузеци
 • Снажне емоције и афективна емотивна стања (бес, туга, радост, страх, љубав, екстаза…)
 • Обала (као стварни простор и/или као метафизички, поетски и симболички концепт)
 • Конзерве
 • Неуобичајена позиција посматрања предмета или предела
 • Небеске висине и космичке дубине
 • Минималистичко путовање
 • Све друго што полазницима падне напамет.

 

Уобичајене теме цртачког истраживања

 • Формат цртежа, формат основе у односу на цртеж (однос страница, облик и величина основе)
 • Квалитет, текстура, транспарентност, боја и тон основе и цртежа
 • Сви типични ликовни принципи и елементи (појединачно или у групама, нпр. текстура, линија, ритам, валер, сенка, облик, симетрија, хармонија, контраст итд.)
 • Цртачки мотиви, теме и стилови.
 • Цртачке технике, методи, медији, поступци и инструменти.

 

Прибор и материјал за рад на часовима (оквирно и по избору полазника)

 • Угљен за цртање и цртачке креде (разне врсте, дебљине, тврдоће и облици).
 • Графитне и металне оловке (разне тврдоће, дебљине и облика).
 • Тушеви, мастила, пера, четкице и друге писаљке за туш и мастило разних врста.
 • Фломастери, маркери, хемијске оловке, „ball-point“ оловке, дрвене бојице, акварел оловке.
 • Суви пастел, воштани пастел, уљани пастел (креде и/или оловке).
 • Акварел боја и четкице.
 • Темпера и/или акрилна боја ( и четкице).
 • Гумице за брисање разне, растирачи, резачи, скалпели и перорези, жилет, лепакови разни, маказе, селотејп, ,,скоч" трака, креп трака, самолепљива ,,летрасет" фолија, пек-папир, индиго, флис-папир, пак-папир и друго.
 • Фиксатив, спреј боца, дуваљка.
 • Мерила, размерници, лењири и други помоћни цртачки инструменти.
 • Папир за цртање (пак папир) и цртаћи блокови.
 • Прибор за експериментисање (шта год ти падне на памет).

 

 

ЦРТАЧКИ ЖУРНАЛ

Цртаћи Журнал или Цртачки Дневник је повезана серија ауторских графичких (цртачких) записа неке личности настала у одређеном временском периоду као последица редовне, намерне цртачке-стваралачке активности.

По својој намени, садржају, концепту и форми цртаћи журнали могу бити веома разноврсни а очекивано представљају аутентичан, непосредан и оригиналан документ личног ликовног стваралачког истраживања и исказа личности.

 

 

Неке од типичних форми и концепција цртачких журнала су:

 

1)      ,,Отворени" цртачки дневник:

Дневни ликовни записи 1 до 3 ком. дневно, слободна тема, слободна техника, слободан концепт и све друго.

 

2)      Тематски цртачки журнал:

2.а.) Развијање неког јасног стваралачког пројекта (нпр. серија скица и студија за слику, мозаик или неко друго ликовно дело са јасним концептом и темом)

2.б.) Цртачки журнал илустрација (нпр. покушај да се направе илустрације поезије, музике, филозофских мисли, књижевних текстова, појмова и сл.)

2.ц.) Рефлексивни цртачки журнал (нпр. дневник емоција или расположења, или студија неких јаких осећања, искустава или доживљаја, главни циљ је самопосматрање и исказивање личног психичког искуства света.)

 

3)      Цртачки журнал развоја и увежбавања цртачке вештине (нпр. аналитичко цртање или пак увежбавање и разрада одређеног цртачког приступа, стила, медија, технике, поступка, метода или проблематике)

3.а.) Цртачки Журнал разраде и дораде постојећих цртежа скица и пројеката.

 

4)      Интуитивно цртање и цртачки експерименти (нпр. аутоматско цртање, слепо цртање, испробавање и експериментисање са неуобичајеним цртачким методама, техникама, алаткама, поступцима, материјалима и др.)

 

5)      Инвентари графичких и цртачких и других ликовних узорака (тзв. сцрап боокс, дезени, текстуре, шаблони, шеме, отисци, узорци, примери и др.)

 

Цртачки Журнал - Техничка упутства (прибор и материјал):

 • Блок цртаћи тескстурисан и/или гладак папир (по избору), тежина папира 160или више од 160 грама, формати: А3, Б4, (тврде корице).
 • Блок цртаћи храпав или гладак папир (по избору) тежина 100 до 160г формати А4, Б4, Б5, А5, А6, Б6, или сл. (тврде корице).
 • Блок за инвентарисање цртачких узорака (најбоље фасцикла са фолдерима или само корице) формати А4, Б4, А3.
 • Оловке графитне разне (тврде, меке, дебеле, танке, угљене и др).
 • Гумице за брисање разне, растирачи, резачи, скалпели и перорези, жилет, лепакови разни, маказе, селотејп, "скоч" трака, креп трака, самолепљива "летрасет" фолија, пек-папир, индиго, флис папир, пак папир и друго.
 • Суви пастел, воштани пастел, креде у боји, уљни пастел, дрвене бојице, акварел оловке.
 • Тушеви, мастила, фломастери, маркери, „ball-point“ оловке, пера и писаљке за туш и мастило, четкице за туш и мастило, хемијске оловке.
 • Фиксатив, спреј боца, дуваљка.
 • Прибор за експериментисање (шта год ти падне на памет).

 

Александар Пантић