Простори - самостална изложба Тамаре Ждерић

ОТВАРАЊЕ: понедељак, 28. октобар 2019. у 19 сати

Галерија Степениште

Тамара Ждерић ликовној јавности је позната, махом, по својим цртежима за које је побрала већ пет значајних награда. Ова ауторка, развојем свог израза у подручју цртежа, али и сликарства, јасно ставља до знања да није стваралац за једнократну визуелну употребу. Њени цртежи, интимном линеарном поетиком, негацијом перспективе и увођењем личног просторног континуитета отварају свет који брише границу између субјектног и објектног, ангажујући нас у игри лутања линеарним путањама. Ждерићева нам приређује визуелна изненађења поигравајући се инверзијом тродимензионалности и плошности. Микро светови који израњају на неочекиваним местима наговештавају неонадреалистичке елементе, без излишне питурескности, који се задржавају на бескомпромисној законитости цртачког медија. Линеарне фантазмагорије Тамаре Ждерић, оправдано су од јавности подржане, јер је на њима успостављена аутентична и вишезначна поетика.

(текст из каталога, аутор Милица Раичевић)

 

Биографија

Тамара Ждерић je рођена 1990. године у Београду, Србија. Основне студије сликарства завршава две хиљаде тринаесте године на Факултету ликовних уметности у Београду. Мастер студије сликарства завршава на истом факултету, две хиљаде петнаесте године. Тренутно на докторским студијама сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду. До сада приредила четрдесет и једну самосталну, жирирану изложбу, у земљи и иностранству, и учествовала на преко шездесет групних изложби.

 

Награде:

 

1. Награда града Београда за стваралаштво младих, област уметности (2019)

2. Друга награда из Фонда за цртеж „Владимир Величковић“ (2015)

3. Трећа награда на ликовном конкурсу Нушићијаде (2019)

4. Награда XVII Бијенала студентског цртежа Србије (2013)

5. Награда „Стеван Кнежевић“ (2013)

 

Члан је Удружења ликовних уметника Србије од 2018. године.

 

Контакт:

tzderic@yahoo.com