Шуматовачка наставља са радом 1. јуна 2020.

Обавештавамо вас да Центар за ликовно образовање - Шуматовачка наставља са својим редовним активностима од понедељка, 01. јуна 2020.

Сви полазници, сарадници, корисници услуга Центра и запослена лица, морају се потпуно придржавати и поштовати све препоручене хигијенско-епидемиолошке мере (обавезно ношење маски, одржавање физичке дистанце уз редовно одржавање и дезинфекцију руку и радних површина).