The Art of Remembrance - Самостална изложба Данијеле Димковић

Отварање: среда, 09. септембар 2020. г. у 19 сати

 

Бавећи се меморијалним просторима као тачком полазишта своје уметничке праксе, Данијела Димковић, проучавајући смисао, ал и утицај таквих архитектонских решења на колективну меморију људи, испитује специфичне тачке сећања и њихово значење, било да су само асоцијативног карактера или конкретне и сасвим истините. Кроз такав спој архитектуре, културе сећања и свог уметничког рада, она изнова комбинује разне аспекте прошлости покушавајући да регулише присуство, ал и деловање те прошлости у садашњем времену… 

(део текста који је писан за каталог изложбе у Малом ликовном салону Народног музеја у Крагујевцу аутора  др уметности Бојан Оташевић)

 

Биографија:

Данијела Димковић је рођена је 1976. године у Београду. Уписала је Факултет примењених уметности у Београду 1996. године, а дипломирала 2001. године, на Одсеку за унутрашњу архитектуру, на коме уписује и постдипломске студије. Докторске интердисциплинарне студије, Теорија уметности и медија, уписује 2012. године на Универзитету уметности у Београду. Докторску дисертацију Фотографија као место преласка ефемерног у етернално (Простори сећања и памћења са краја XIX и почетка XX века у Краљевини Србији), одбранила је 2018. године и стекла академски назив доктор наука – уметност и медији.  Запослена је на Факултету примењених уметности у Београду од 2002. године на Одсеку за дизајн ентеријера и намештаја.  Од 2019. године хонорарно ангажована на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу на Катедри за унутрашњу архитектуру.

У области дизајна ентеријера и намештаја, бави се обликовањем ентеријера различитих намена, како новоизграђених тако и реконструкција и адаптација, затим дизајном и пројектовањем намештаја и мобилијара. Аутор је и учесник више самосталних и групних изложби, научних и стручних скупова, рецензент стручних и научних радова из поља уметности и дизајна. Од 2014. године аутор и учесник је програма предавања и едукације, пратећих студентских радионица  у оквиру међународног Југословенског позоришног фестивала у Ужицу. Учесник (један од аутора, предавач) је манифестације „Пре Салона“ у оквиру Салона архитектуре, од 2014. године.