ГРАФИКЕ И ЦРТЕЖИ НИКОСА АРВАНИТИДИСА

У среду, 30. септембра у 19 сати у Галерији „Степениште“ биће отворена самостална изложба Никоса Арванитидиса.

Графике и цртежи Никоса Арванитидиса заснивају се на иконографској традицији апстрактног експресионизма и идеји о изражавању унутрашњих стања и/или осећања у једном сингуларном, непоновљивом и креативном чину. Аутор фаворизује кружну форму као поље интервенције, и игре са комбинацијама аморфних и геометријских облика. Непосредни трагови „енергије стварања“, постављени су у хармоничне односе са кругом, квадратом и правоугаоником, који својом правилношћу „стишавају“ необуздани гест. Круг, вечни симбол микро и макро-космоса, константа у целом Арванитидисовом опусу у функцији је света и безбедног уточишта његове имагинације и евидентне креативне енергије. Сусрећемо се са радом који комуницира са посматрачем на базично чулном естетском и перцептивном нивоу, остављајући нам довољно простора за личне асоцијације и реминисценције у процесу интерпретације. У том смислу, публика је позвана да преузме улогу коаутора у конструкцијама значења овог интригантног и медитативног рада.

Др Манојло Маравић

Никос Арванитидис рођен је 12.12.1976. у Новом Саду. Године 1995. матурирао је у Средњој школи Богдан Шупут у Новом Саду на смеру за дизајн ентеријера. 2000. године дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду на одсеку графике у класи професора Зорана Тодовића. 2009. магистрирао је на Академији уметности у Новом Саду , на одсеку графике , са магистарском темом под називом „КРУГ“ , ментор професор Слободан Кнежевић. Од 2001. године члан УЛУВ-а, а од 2012. године члан је УЛКиМ-а. Од 2011. године ради као ванредни професор на одсеку графике Факултета уметности у Звечану. Излагао је на бројним самосталним и групним изложбама у земљи и иностранству.