War [Un]Story II: Warscapes

Самостална изложба - др Катарина Анђелковић, дипл. инг. арх.

 

Отварање 27. априла 2020. у 18 сати

Галерија „Степениште“

Након отварања ауторка ће извести и милтимедијално предавање (радионицу).

 

Пројекат War [Un]StoryII: Warscapes представља могућност генерисања историје објекта секвенцијалном визуелном репрезентацијом користећи наративне визуелне уређаје, технику фрагментације и слојевитостслика. Пројектом је описан период од деструкције објекта Генералштаба војске Југославије током НАТО војне операције (1999) до данас. Руинирано стање објекта може бити виђено као подсетник прошлости, некада његове целовите физичке структуре, а данас оштећеног и изложеног даљој деструкцији. Као незавршена целина, објекат је преузео конотације неповратне прошлости и још непознате будућности. Историјску секвенцу догађаја идентификовала сам са филмским током:однос конфликата ме је инспирисао да организујем графике попут филмског тока интервенцијом на изабраним кадровима. Развијен је мултипартитни начин нотације са циљем да се визуелним средствима организују елементи историјског контекста симултано транскрибујући диспозицију рамова, пикторијалну композицију, и кретање у оквиру сваке синематичке секвенце. Пројекат истовремено представља прилику за преиспитивање политичке моћи кроз аналитику физичке науке. Откривен је као слика која, уместо да „репродукује“ архитектонску стварност, „производи“ нове перцепције догађаја снагом енергије и насиља које ослобађа рат.

Пратећи програм

Будући да су сви радови настали у процесу истраживања у склопу програма докторских и постдокторских студија, мултимедијално предавање (и радионица) биће одржаниу пратећем програму изложбе.Поред основног предавања које ће за циљ имати да посетиоцима пруже увид у теоријске основе изложбене поставке, током трајања изложбе предвиђено је да одржим још једно предавање на пост-пандемијску тему концепције ‘’New Bauhaus’’ синтезе професија који је тренутно у најави ЕУ комисије. Ова предавања имаће за циљ да отворе питања будућности деловања уметника кроз синтезу уметничких професија, након Гропиусовог  оснивања Баухауса у Вајмару, Немачкој 1919. године.

Наслов основног предавања ,,Warscapes: уметничке медијације и хибриди деструкције у архитектури и градовима“

 

КАТАРИНА АНЂЕЛКОВИЋ, Ph.D., M.Arch.Eng., теоретичар, архитекта у пракси, истраживач и сликар. У пролећном семестру 2021. године, Катарина је главни инструктор курса ручног цртања: Лице[а] архитектуре у Њујорку. Била је гостујући професор Катедре за креативну архитектуру, на Универзитету у Оклахоми САД, Институту за теорију и историју форме у Ослу, Институту за урбанизам и пејзаж у Ослу, Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. И гостујући предавач на мастер студијама ТУ Делфт - Факултета за архитектуру, програма докторских студија АХО - Школе за архитектуру и дизајн у Ослу, ФАУП - Архитектонског факултета Универзитета у Порту, и основних студија ИТУ - Техничког Универзитета у Истанбулу. Катарина предаје на интернационалним конференцијама у научној области савремена естетика архитектуре, филозофија филма, нових медија и града, истраживања цртања и визуелне културе у више од 26 земаља Европе, Уједињеног Краљевства, Северне Америке и Канаде. Катарина је своја истраживања објавила у истакнутим међународним часописима (AHCI, Web of Science). Анђелковић је излагала своја дела на међународним архитектонским изложбама, изложбама ликовне уметности и фотографије, укључујући три самосталне и бројне групне изложбе у галерији Pall Mall и Royal Opera Arcade у центру Лондона, Краљевској хибернијанској академији у Даблину, музеју MAAT у Лисабону, Међународном бијеналу илустрације у Београду, ТУ Делфту у Холандији.