МИТОВИ И МАСКЕ - самостална изложба слика и цртежа Весне Лазић и Светлане Сеферовић

Отварање 16. јуна 2021.г. у 19 сати

Галерија „Степениште“

 

Весна Лазић, по образовању правник,  и Светлана Сеферовић, балетски педагог и магистар теорије стрипа, заједно похађају, већ трећу годину, уметничко-образовни  програм Цртање и сликање у Шуматовачкој. Поставка радова Митови и маске, назив је њихове прве заједничке самосталне изложбе у галерији Степениште, а чине је већином слике и цртежи настали у последње две године. Теме које су заступљене на приказаним радовима, симболички су утицале и на сам назив изложбе Митови и маске. Дела спадају у домен фигуративне уметности, где је пут од фантасмагорије до реализације, и једној и другој ауторки заједничка прича, којој приступају на различите начине.

 

Светлана Сеферовић у својим радовима се бави митолошким темама, како сама наводи. Покушава да успостави везу између оног митског-подсвесног и данашњег свакодневног, свесног човека/жене. Инспирација јој је Џозеф Кембел и његова антрополошка студија „Херој са хиљду лица“. То је уједно и њено полажиште за цртеже попут Деметре и Персефоне, Пандоре, богиње земље (Геа), који су цртачки муницуиозно изведени, већином у комбинованој техници, у дискретно наглашеном стрипском контексту. Истражујући старе, али и личне митове, она проналази сопствени визуелни израз, који представља тежњу ка редефинисању колективних сећања на митове, веровања и убеђења. На примеру цртежа Шума- шумски пејзаж у ком бораве митолошка бића, Светлана на основу митских прича реализује и развија сопствени интиман однос према простору данашње природе, која је све више угрожена.

 

Весна Лазић за себе каже да је немирне природе, да воли уметност и путовања, и бира различите теме за своје радове. Поред поставки мртвих природа са маскама, које су на неки начин антипицирале данашњи тренутак, она слика призоре из Њујорка или Африке. Њени радови представљају колаж личних сећања, која за њу имају посебан значај. Опус јој чине слике допадљивих призора из њујошких паркова, цртежи леопарда и жирафа из Африке, портрети омиљеног филмског глумца, па све до сложенијих асоцијативних композиција мртвих природи са маскама. Весна нам даје на увид једну романтичну визију света у којој се стапају призори из стварног живота и оног измаштаног, који нас ведрином њеног виђења позивају на авантуру или поновно успостављање неког, већ заборављеног погледа на свет.

 

Образовна компонента програма Цртање и сликање Центра за ликовно образовање, у класи проф. Милана Тепавца, којој припадају обе ауторке, осим међугенерацијског повезивања укључује и повремено пружање прилике најупорнијим и најпродуктивнијим полазницима да, често по први пут, јавно представе своје радове. Ове године ту прилику су добиле Весна Лазић и Светлана Сеферовић, које су са представљеним радовима у потпуности оправдале.

 

Милан Тепавац Тарин