Продужен конкурс за самосталне изложбе, ауторске изложбе и уметничке пројекте у 2022. години

Центар за ликовно образовање је донео одлуку да продужи рок за подношење конкурсне документације за излагачку сезону у оквиру Галерије Степениште. 


Рок се продужава до 20. новембра 2021. године. 


Правилник и услове конкурса можете преузети нa: 


http://www.sumatovacka.rs/articles/view/1/713/konkurs-za-samostalne-izlozbe,-autorske-izlozbe-i-umetnicke-projekte-u-2022..html?menu_id=62