ЦАРЕВИ МЛАДИЋ – САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ДРАГАНЕ КУПРЕШАНИН

Галерија „Степениште“

Отварање 6. септембра 2022. у 19 сати

 

„Цареви младић” (2014/2015) је трилогија настала на основу истоимене кратке приче савременог аутора Ивана Бранисављевића, а заснована је на различитим теоријама мас медија са тежњом преиспитивања њихових савремених  ликовних  форми. Обухвата сегменте графике, стрипа и анимације. Основно полазиште рада је испитивање граница ових медија (илустрација – графика – стрип – анимација) и начина на који сваки од њих могу коегзистирати у односу на остале као њихови структурални елементи. Серија графика – експериментални стрип каиш ,,Цареви младић“, концептом је одређен за галеријске просторе, јер је идеја рада да формално и продукцијски прелази оквире класичног медија. Нарацију коју графике формирају на зиду галерије, посматрач прелазећи/пролазећи низ, може да интерполира и анимира својим учешћем у делу – галерија постаје епистемолошки интерактивни медиј, а публика дели искуство стваралачког процеса уметника. Стрип ,,Цареви младић“ други је сегмент рада и обухвата девет стрип табли намењених галеријском излагању, које, такође, има за циљ да класичну стрип продукцију везану за мас медије (штампу) измести у простор. Најзад, кратки анимирани филм ,,Цареви младић“ (2015, трајање 00:04:22), који динамизује нарацију претходна два сегмента опуса инкорпорирајући њихове елементе, повратно, представљен у истом галеријском простору, потенцира структуралне парадигме графике и стрипа и потврђује се – попут квадрата стрипа или отиска графике. Ова трилогија изнова, онеобичавањем преиспитује границе нових медија и измештањем рада ван очекиваног (штампа/ТВ/интернет) у галерију реферира на слику преренесансног концепта која је неодвојива од простора (архитектуре). Дигитална графика, стрип и анимација, јукста-позиционирани у галеријском простору, указују на модулације медија који у нашем времену бивају трансформисани управо у интерактивну мрежу метамедија. Девет графика, девет стрип табли, заједно са филмом – семиотички указују на самообнову, кроз поновно, циклично структурисање у данашње метамедије.

др ум. Драгана Купрешанин

 

БИОГРАФИЈА

Драгана Купрешанин је рођена 1982. године у Београду. Дипломирала је на Вишој школи ликовних и примењених уметности у Београду 2005. године, а затим на Факултету примењених уметности у Београду 2008. године, на одсеку Примењена графика, смер Графички дизајн. Специјализацију из области цртежа на одсеку Сликарство, стекла је на Факултету ликовних уметности у Београду 2011. године. Докторске академске студије завршила је на Факултету примењених уметности у Београду 2021. године. Излагала је на више десетина самосталних изложби и учествовала на више стотина групних националних и међународних изложби, фестивала и ликовних колонија у земљи и иностранству. Стипендиста је неколико државних и приватних фондација. Добитница је већег броја награда из области ликовне и примењене уметности (цртеж, дизајн, стрип). Бавила се уметничким радом у статусу самосталног уметника од 2012-2018. године. Члан је УЛУПУДС-а, УЛУС-а, УСУС-а, УФУС-а и УФАС-а. Oд 2014-2016. Године је радила на Факултету примењених уметности у Београду, у звању сарадник у настави на предметима Цртање и Сликање. Од 2018-2019. године радила је у звању сарадника из уметничког поља на ВШЛПУСС у Београду, а од 2019. Године је асистент на Академији техничких струковних студија, одсек Београдска политехника, на предметима из уже области Графички дизајн.