Отисак наранџастог – самостална изложба Татјане Мартицки

Галерија „Степениште“

Отварање 5. октобра 2022. у 18 сати

 

Серија графика под називом „Отисак наранџастог“ представља резултат истраживачког рада у оквиру једног алтернативног приступа у изради графичких матрица који је надахнут призорима равничарског  аграрног пејзажа. Оно што „наранџасто“ у називу означава јесте својеврсна метафора бунта и антагонизма према природној околини властитог боравка и одрастања. Овде је мотив локалног пејзажа приказан као антипод пољопривредном пределу као вештачкој творевини геометријски издељених парцела насталој из економских разлога. Овој функционалности супротстављен је пејзаж фантазије који бележи тренутке ћудљивости природе и опирања наметнутој униформисаности. Разбијањем строге геометријске шеме дифузним распростирањем светлости и меком формом, тежиште је стављено на широку колористичку палету, са посебним акцентом  на тоновима наранџасте. Идеја је да вибрантан и готово надреалан колорит измести приказани пејзаж из његове уобичајене палете боја која је проузрокована врло ограниченом разноврсношћу биљних култура које се узгајају на низијском поднебљу. Отуда је наранџаста као боја озарења и виталности  уједно и метафора чежње за бујнијом и животнијом природном околином већег биљног диверзитета. Важан удео у стварању атмосфере једног ишчашеног пејзажа јесте и сам стваралачки рад у графичком медију, а посебно израда графичких матрица. Наиме, отисци су реализовани штампањем кородираних металних плоча пронађених на отпадима секундарних сировина, које су даљом обрадом добиле ново значење и употребну вредност. На тај начин, артикулација сировости металне плоче, али и задржавање њених особености значајно усмеравају даљи ток рада отварајући могућност за остваривање нових ликовних квалитета.

 

Татјана Мартицки је рођена 1996. године у Новом Саду. Основне академске студије, модул Графика, завршила је 2019. године на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Анице Радошевић Бабић, а мастер академске студије завршила је 2021. године на истом модулу. Од 2020. године је члан Савеза удружења ликовних уметника Војводине. До сада је свој рад приказала на пет самосталних и преко 60 колективних изложби у земљи и иностранству. Учествовала је на више пројеката и уметничких радионица, као и на неколико графичких ликовних колонија (34. ликовна колонија графика у Смедереву, графичка радионица “Софија”у Северној Македонији). Добитница је неколико награда и похвала за свој рад од којих се издвајају Сребрна игла XВ Међународног графичког бијенала “Сува игла” у Ужицу 2021. године, Годишња награда департмана ликовних уметности за најуспешнији уметнички рад из уметничке дисциплине Графика на Академији уметности у Новом Саду 2019. године и Награда из задужбинских фондова Матице српске за најбоље ђаке и студенте завршних година школа и факултета 2020. године. Стипендиста је Фонда за младе таленте и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2022. године чланица је волонтерских тимова ,,Шок задруге” и Галерије Матице српске.