(Т)еx-libris 2- групна изложба студената прве године одсека текстил ФПУ

Отварање 19. јула 2023.г. у 19 сати

 

...(T)ex-libris 2 је изложба прве године студената Факултета примењених уметности у Београду, Одсека текстил има за циљ да представи процес реализовања једне од вежби којима се студенти уводе у широко поље дизајна текстила, као и радове настале на предмету Обликовање текстила 1. Уједно, изложба (T)ex-libris 2 је прво јавно, ванинституционално, представљање класе уписане у школској 2022-23 години.

Циљ вежбе је промишљање и ликовно истраживање засновано на личним афинитетима, жељама, идејама и стремљењима преобликованим у визулени елемент којим ће се означити одређени текстилни предмет или производ. Студенти су подстакнути да прођу комплексан процес рада у оквиру дизајна текстила, почевши од креирања елемената, дезена до предвиђања примене истих...

Рад сваког студента представљен је у три сегмента:

-фотографија аутора (документарног типа, али и као одраз одабране теме); димензије 13x18 цм

-књижица (приказује процес ликовног промишљања и креирања елемента и/или дезена); димензије 13x18 цм

-свитак (садржи идејна решења и симулације); димензије 20x100 цм

Сам наслов изложбе наговештава инспирацију аутора као производ људске потребе и жеље за означавањем власништва, а текстил као тактилно-визуелна утилитарна творевина отвара питања интимног и поседовања. Обликовањем елемената личног одраза, а затим усмеравањем на размишљање у контексту текстила отварају се и теме: О појавности и примени текстила у окружењу; О примени креираног облика на конкретну текстилну под- логу; О означавању/маркирању одређеног текстилног предмета или производа „личним печатом“; О текстилу као средству комуникације.

Студенти прве године Одсека текстил, КЛАСА 2022-23: Јелена Ановић, Ксенија Илић, Милица Младеновић, Лана Парежанин, Ана Пажин, Софија Рвовић, Маја Симоновић.

(део текста из каталога, аутор Маја Гецић, доцент)

 

Изложба траје до 02. августа 2023.г.