Трибина На свежем ваздуху са... Миленом Путник

7. децембра  2023. у 18 сати  

 

Разговараћемо о пејзажу као слици предела, која нам преноси многа значења. Како предели памте, и како кроз процес гледања можемо да долазимо до нових идеја о њиховој будућности...

 

Представићу управо завршен вишемесечни уметничкоистраживачки пројекат, изведен у сарадњи са уметницима и пејзажним архитектама. Бавили смо се нарушеним пејзажима у околини Београда. Покушали смо да уметничке начине бележења непосредног искуства простора (видео, фотографија, шетња...) спојимо са научним поступцима мапирања података, како бисмо склопили целовитију слику пејзажа у промени.

Током процеса отварала су се и многа важна питања, од еколошких и друштвених проблема везаних за нарушену животну средину, до преиспитивања шта уметност може да понуди у датој ситуацији. Можда и не много у практичном смислу, али макар нас наводи да пажљивије гледамо и боље упознамо своју околину, како бисмо сутра активније учествовали у њеном обликовању.

 

Милена Путник (1976) магистрирала је у области сликарства, а докторирала у области вишемедијске уметности на Универзитету уметности у Београду. Ради на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на Шумарском факултету у Београду. Активно излаже у галеријским условима и у форми шетњи или привремених поставки у отвореном простору, остварујући сарадње са колегама из различитих области и студентима