ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Шуматовачка ШуматовачкаЈедан од атељеа Шуматовачке 

 

 

 

 

 

 

Оснивач: град Београд.

Назив установе: Центар за ликовно образовање.  

Делатност: 90.03 - Уметничко стваралаштво

Матични број: 07018886.

ПИБ: 101601390.

Лице одговорно за заступање:
Од 1. новембра 2015. године као директор: мр Драган Кићовић, сликар, магистар ликовних уметности.

Управни одбор (председник): Снежана Арнаутовић, професор на Факултету за инжењерски менаџмент (именована 28. новембра 2014. године). 

Надзорни одбор (председник): Стефан Симић, академски сликар (именован 23. јуна 2014. године).

Седиште: Шуматовачка 122, 11000 Београд, Србија.

Телефон/факс: +381 11 64 04 846, 64 30 908, 64 31 066. 

Е-mail: art@sumatovacka.rs

Web страница:
 www.sumatovacka.rs

Динарски подрачун: 840-0000000969764-60
(зараде за радинике, који су услед боловања, спречени за рад више од 30 дана).
 
Рачун сопствених прихода: 840-438668-26. 

Знак Центра од 1989. године. Aутор и дародавац знака је проф. мр Растко Ћирић, примењени уметник, графичар и аниматор.

 

Планови и Програми Шуматовачке - Центра за ликовно образовање:

 • за 2009. годину можете видети овде 

 • за 2010. годину можете видети овде

 • за 2011. годину можете видети овде

 • за 2012. годину можете видети овде

 • за 2013. годину можете видети овде

Финансијски планови прихода и расхода  Шуматовачке - Центра за ликовно образовање: 

 • за 2009. годину можете видети овде

 • за 2010. годину можете видети овде

 • за 2011. годину можете видети овде

 • за 2012. годину можете видети овде

 • за 2013. годину можете видети овде

Годишњи извештаји  о раду Шуматовачке - Центра за ликовно образовање:

 • за 2009. годину можете видети овде

 • за 2010. годину можете видети овде

 • за 2011. годину можете видети овде

 • за 2012. годину можете видети овде

Напомена: Термини којима су у овом тексту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.