ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА!

Амбасада Канаде и Шуматовачка, у сарадњи са општином Врачар и српским ПЕН центром, организовали су дружење са канадском књижевницом, редитељком, глумицом и новинарком, Нелофер Пазира, под називом ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА, 12. септембра 2011. год. у свечаној Сали општине Врачар.

Програм је почео у 18.00 сати пројекцијом њеног вишеструко награђиваног филма: Кандахар/Safar-E Ghandehar (режија: Мосен Мкбалбаф/Mohsen Makhmalbaf, подела: Нелофер Пазира/Nelofer Pazira, Хасан Тантаи/Hassan Tantai, Саду Тајмури/Sadou Teymouri, Хајталах Текими/Hoyatala Hakimi и Ике Огут/Ike Ogut).

Наставио се разговором на тему: Маргинализоване групе у мултикултуралним друштвима (Нелофер Пазира, др Биљана Дојчиновић, председница Српске асоцијације за канадске студије Србије, др Тијана Благојевић, председница Скупштине општине Врачар, мр Дејана Ранковић, консултанткиња у непрофитном сектору, мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности  и медија, Весна Радовановић, драматуршкиња и англисткиња).


Канадска уметница боравила  је у Београду од 12. до 15. септембра, у оквиру 77. Међународног конгреса ПЕН центра.