Цртање и сликање, води мр Милан Тепавац, академски сликар, магистар мултимедијалне уметности.

Петак,     17.00-21.00
Недеља, 17.00-21.00 

Предавач/уметник: мр Милан Тепавац, академски сликар, магистар вишемедијске уметности.


Трајање: два или четири .семестра

Статус предмета: необавезан.

Услов: плаћена котизација.

Број полазника: до петнаест полазника у групи. Настава се, у складу са бројем уписаних полазника, одвија у  групи.

 

Основни циљеви:

Стицање основних знања из области цртања и сликања кроз практичан и теоријски рад.

Припремање полазника/ца за пријемни испит на уметничким факултетима и вишим струковним школама.

Припремање полазника/ца свих старосних доби ( од 17 до 77 ) који желе да усавршавају свој хоби и охрабре се на путу  ка самосталним уметничким праксама да што професионалније савладају основне технике цртања и сликања.

Мотивисање свих  полазника/ца за самостално коришћење основних цртачких и ликовних техника које ће применити у свом будућем креативном изражавању.

У зависности од афинитета полазника и упознавање и коришћење основа вишемедијске уметности које ће применити  у свом будућем раду.

 

Садржај предмета:

За полазнике који желе да се припремају за полагање пријемног испита на уметничким факултетима и вишим уметничким школама  програм предвиђа:

Цртање и сликање мртве природе у техници угљем на папиру  / сликање - темпера и   акрилне боје  

Цртање акта или  полуакта по живом моделу

Цртање полуакта  по гипсаном моделу

Цртање портрета по живом моделу и међусобно портретисање полазника курса

Израда цртежа, скица и слика  малог формата на слободне теме у разним  комбинованим  техникама    

 

За полазнике од 17 до 77 година који желе да усавршавају свој хоби и охрабре се ка смосталној уметничкој пракси програм предвиђа:

Стицање знања и основних вештина из области цртања и сликања, различитим поступцима, методама  и материјалима

Цртање и сликање  мртве природе у техници угља или сликање темпером и акриликом

Цртање акта или полуакта по живом и гипсаном  моделу

Цртање портета, аутопортрета

Израда цртежа, скица  и слика малога формата на слободне теме комбинованим   техникама на различитим подлогама   

 

Током два или четири семестра  сви полазници поред  практичног рада  упознају се са основама  историје уметности а у зависности од афинитета полазника и са основама  историје нових медија и савременим уметничким  праксама.

 

Наведени садржаји прилагођени су сваком полазнику/ци  на основу сопствених афинитета и резултата које буду остваривали и показивали током наставе.

 

Сврха предмета      

Припрема полазника  за упис на уметничке факултете и  више уметничке школе као и припрема  полазника који желе да усавршавају  своју самосталну   уметничку  праксу да савладају основне технике и знања из области цртања и сликања.

 

Методологија

Постављање  задатка  ( мртва природа , акт, портрет, слободна тема )

Кратак теоријски увод пред почетак практичног рада

Демонстрација технике цртања угљем на папиру, темпере са јајчаном емулзијом, акрилика на папиру  и демонстрација  комбиноване технике на папиру или некој другој подлози

Праћење и корекције рада

 

Литеартура

Ray Smith: Сликарски приручник 
H.W.Janson: Историја уметности
Миодраг Б. Протић: Сликарстви и вајарство 20. века
Rudolf  Arnheim: Umetnost i vizualno opažanje:psihologija stvaralačkog gledanja
Алекса Челебоновић: Повест о визуелном
Коста Богдановић, Бојана Бурић: Теорија форме
Мишко Шуваковић: Појмовник теорије уметности
Владан Радовановић: Пројектизам