Графички дизајн и илустрација

Радионица за графички дизајн и илустрацију полазницима нуди могућност да стекну знање из ове две визуелне вештине ради уписа на уметничке факултете или стицања нових сазнања из ових области, као и додатног усавршавања већ стеченог знања.

Из графичког дизајна полазници уче о типографији, визуелној композицији, приступима при прављењу логотипа, знакова, симбола, плаката или књига, као и основама рада у програмима компаније Adobe као што су: Photoshop, Illustrator, InDesign и After Effects. Такође, обрађују се и различити методи из припреме за штампу.

Уколико постоји интересовање према илустрацији, полазници уче о основама људске и животињске анатомије, стилизације, постављања сцене, као и различитим техникама за извођење радова, на аналогни или дигитални начин.

Центар поседује рачунаре потребне за рад у програмима за графички дизајн, мада уколико полазници поседују личне рачунаре (лаптопове) који чине њихово познато радно окружење, слободно их могу понети на час. Што се илустрације тиче, од полазника се очекује да доносе њихов материјал. За ручне радове то су папири, оловке, тушеви, бојице, а за дигиталне је то таблет или лаптоп са графичком таблом за дигитално цртање.

Часове држи Урош Максимовић, графички дизајнер и илустратор, са звањем мастер дизајнер које је стекао на Факултету примењених уметности у Београду. Има искуство у раду у графичким агенцијама, радио је и као графички дизајнер за потребе сценографије за домаћу серију ,,Константиново раскршће”, а такође и као дизајнер за један домаћи информациони портал. Као илустратор има објављених 27 књига које је радио за едицију ,,Читалачки маратон” издавачке куће Клет. Поред графичког дизајна и илустрације поседује знање из фотографије и аудио/видео продукције.

За све додатне информације пишите на мејл art@sumatovacka.rs.