Скулптура (вајање)

Понедељак, уторак и четвртак 17.00-21.00 Субота 17.00-21.00

 

Предавач/уметник: МА вајарства Анна Тимошенкова – Баша


Трајање: два семестра.


Статус предмета: необавезан.

  
Услов: плаћена котизација.

 

Број полазника : до петнаест полазника у групи. Настава се, у складу са бројем уписаних полазника, одвија у више група.

 

Тип часа: практичан рад

Облик рада: комбиновани

Садржај предмета: Програмски задаци се изводе на основу природне датости – модел или природни облик. Oсновни задаци су реализовање:

-        Студија главе  –  портрет

-        Фигурина  – мали акт

-        Слободна форма у простору

 

Циљ:

Упознавање са основама вајарства  као дисциплином која се, у најширем смислу, бави артикулацијом простора користећи најосновнија изражајна средства: површину, волумен, унутрашњу конструкцију и цртеж у простору као и ритам као резултат међусобног односа ових елемената.

Упознавање полазника са материјалом у коме се рад изводи.

Овладавање употребом материјала, алаткама и помоћним средствима.

Савладавање облика као просторног феномена.

Сналажење у одређивању пропорција као и компоновање више облика и њихов узајамни однос.

Схватање карактера облика у простору и улога светла и сенке на површини.    Упознавање ученика са анатомијом човека.

Развој креативних способности  и индивидуалности у раду.

Развој визуелне перцепције.

Развој критичког мишљења.

Савладавање превођења форме у други материјал – ливење у гипсу и теракоти. Упознавање са опремањем рада и његовом презентацијом.

 

 

Исход предмета:

Полазник је је стекао-ла основна скулпторска знања о пропорцији, покрету, конструкцији, равнотежи маса, пасажима површина и планова, меким и тврдим површинама, упориштима и зглобовима.

Полазник је савладао компоновање више маса у простору

Полазник зна да пренесе покрет, карактер и пропорције

Полазник је савладао израду портрета по моделу

Полазник је савладао израду фигурине (малог акта)

Полазник је савладао транспоновање датог облика у организовану ликовну целину. Полазник  је савладао логику унутрашње конструкције, односно, правилно коришћење анатомије.

Полазник је савладао опште законе компоновања.

 

Методе извођења наставе:

Група ученика изводи задатке у простору предвиђеном за извођење наставе. Модел је постављен на покретној платформи.

           

Наставна средства:

Лаптоп и видео бим  презентације, приказивање репродукција везаних за тему која се обрађује.

 

Литература

Ликовне свеске 1-9, Завод за уџбенике и наставна средства,  Универзитет уметности у Београду

1971-1996. Београд

Коста Богдановић ,,Увод у визуелну културу'', Завод за уџбенике и наставна средства, Београд