Фотографија

Термин одржавања: У договору са предавачем. 

Предавач/уметник: Иван Петровић, дипломирани фотограф, визуелни уметник.

Трајање предмета:
 два месеца, са 16 двочасовна термина распоређена у два дана током једне седмице (2 пута недељно по 2 часа).
Статус предмета: необавезан.  
Услов: плаћена котизација.    

 

Број полазника: до петнаест у једној наставној групи. Настава се, у складу са бројем уписаних полазника одвија у више група.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Полазници користе сопствени фотографски апарат и пожељно је да техничке перформансе фото апарата омогућавају ручна подешавања датих вредности и функција.

Циљ предмета: 

Уметничко-образовни програм: ФОТОГРАФИЈА, Центра за ликовно образовање – Шуматовачка има за циљ да својим полазницима обезбеди основна или унапреди већ стечена знања из области технике снимања, и тиме их оспособи да неометано остварују личне креативне захтеве, али пре свега да објасни значај медија фотографије као друштвеног феномена у једном ширем оквиру, где ће њено изучавање у контексту уметничких пракси представљати примарни задатак. Тиме ће се одредити и производни резултат полазника Фотографије,  који ће тежити уметничком обликовању својственом савременим схватањима фотографског медија.

Наставни програм:

  • Техника снимања;
  • Историја фотографије са освртом на примерe савремене продукције
  • Критичка анализа;
  • Основи употребе црно-белог негативског материјала са хемијском обрадом;
  • Израда фотографија у лабораторији;
  • Гостујући уметници;
  • Јавна презентација произведених радова. 


Исход предмета:

 Осим стицања неопходних вештина које омогућавају технички правилно снимљену фотографску слику, програм Фотографије ће укључивати наставу историје фотографије, показивање примера из савремене фотографске продукције, као и упућивање у принципе рада црно-белог негативског процеса и практичне израде фотографија у лабораторији.

Значајан чинилац едукативног система школе представљаће часови критичке анализе на којима ће се разматрати и дискутовати о постигнутим резултатима полазника.

Гостовања фотографа уметника који ће приказивати своје радове и говорити о њима такође је укључено у наставни програм, што ће имати за циљ да пружи знања о различитим видовима уметничких ауторских презентација.

Полазницима ће бити обезбеђена потребна техничка учила (основни типови механичких фотографских апарата), скрипте са предавања и средства за рад на црно-белом негативском материјалу, укључујући и део материјала потребног за вежбе у фотографској лабораторији. Предавања ће бити праћена визуелним материјалом који ће се приказивати путем видео бима.

Иван Петровић

Фотографије полазника: