УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ШУМАТОВАЧКЕ су намењене деци и младима у циљу образовања, развоја и креирања нове, тј. будуће публике, као једног од стратешких носилаца грађења и развоја културне политике града.

У складу са савременим захтевима културног развоја, као и новим облицима комуникације и уметности Уметничке радионице Шуматовачке употпуњују образовни програм Шуматовачке, као установe културе, која се развија у корак са новим ликовним и визуелним тенденцијама. Шуматовачка узима учешће у уметничком образовању у широком спектру уметничко-образовних програма, креативних радионица, као и гостујућих програма у основним и средњим школама.

Радионице је осмислио ауторски тим Шуматовачке и имају за циљ да одговоре на следеће потребе:

  • Допринос стварању развојно подржавајућих културних навика код деце и младих, које не зависе од материјалног и социјалног статуса и обогаћење васпитно-образовних процеса  различитим ван наставним активностима и програмима који су доступни свој деци и младима, без обзира на социјални статус;
  • Квалитетно образовање за сву децу и младе које мобилише интегралне потенцијале детета/тинејџера –подстиче и развија и различите облике интелигенције, помаже у развоју креативних капацитета сваког детета;
  • Укључење деце и младих у креирање свог радног амбијента;
  • Реализација ван наставних активности и пројеката као подршка ширењу примера добре праксе, комплементарном коришћењу ресурса и информисању заинтересоване јавности;
  • Увођење различитих активности у редовне обавезе које нису нужно везане за наставни план и програм;
  • Унапређење положаја и права деце

Из каталога годишње изложбе радова радионица: Шарени табани и БауШумова, 22.-29. јуна 2011., Галерија Степениште:

Не учимо дете како се црта птица или дрво, већ како да изрази свој лични доживљај птице, а онда изађемо у двориште и попнемо се на право дрво.

Асја и Марија Васиљев

 

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

УМЕТНИЦИ:

ПЕРИОДИЧНЕ И ГОСТУЈУЋЕ РАДИОНИЦЕ