ДЕЧЈЕ МОЗАИЧКЕ РАДИОНИЦЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ

Програм Дечје мозаичке радионице Шуматовачкаје осмишљен као низ креативних, ликовних радионица посвећених ликовној техници мозаика и сродним техникама са нагласком на еколошки приступ у планирању креативног процеса и употреби материјала. Програм је намењен ђацима основних и средњих школа  узраста од 9 до 16 година. Основни циљ програма је развој општих и специфично ликовних, креативних потенцијала полазника, развој способности ликовног изражавања, те стицање и развијање опште ликовне и визуелне културе. Посебни циљеви програма су развој и изградња еколошке културе и еколошке свести код полазника радионица, те развијање способности систематичног, дисциплинованог и планског приступа ликовно-стваралачком процесу.

Кроз похађање мозаичких радионица, полазници ће имати прилику да се упознају и опробају у стварању различитих типова мозаика и других мозаику сродних техника користећи различите методе и материјале. Креативни задаци, методологија рада, алати и материјали које ће деца користити за стварање мозаика потпуно су прилагођени њиховом узрасту и њиховим стваралачким потребама, стога никакво посебно предзнање, помоћ или искуство деци није потребно за успешно похађање ових радионица. Свака појединачна радионица је осмишљена као  једна заокружена ликовно-педагошка целина, па редовно похађање програма није услов за успешно усвајање знања и вештина које се на радионицама уче и стичу. Истовремено, будући да су све радионице тематски и методолошки међусобно повезане, програм се такође може похађати и у дужем временском периоду слично режиму похађања уобичајеног курса дечјег ликовног стваралаштва.

 

Водитељи програма:

 

Марија Васиљев, академски сликар, ликовни педагог

Александар Пантић, мастер зидног сликарстава, наставник ликовне културе

 

Аутор програма:

Александар Пантић

 

Временски оквир и формат реализације програма:

Једна 120-минутна радионица у свакој седмици током трајањанаставне године у ЦЛО Шуматовачка

 

Термини одржавања радионица:

Недељом, у термину од 11:00 до 12:30ч

*У случају ванредног професионалног ангажовања или болести водитеља радионица, организатор задржава могућност промене датума одржавања радионице уз обавезу да пријављене полазнике благовремено обавести о промени датума и времена одржавања радионице.

 

Место реализације радионица:

-          У зимском периоду: Вајарски атеље ЦзЛО Шуматовачке

-          У летњем периоду: Вајарски атеље и башта ЦзЛО Шуматовачке

 

Организација активности на радионицама:

-          Ликовне теме и мотиви и ликовни израз радова су разноврсни и слободни и формирају се према индивидуалним жељама и склоностима учесника. Поред мозаика полазници могу правити и колаже, инсталације, рељефе, објекте и друге типове ликовних  радова који одговарају концепту програма. Полазници имају могућност да према својим жељама свој креативни рад организују као индивидуалан, или као рад у малим групама (2 или 3 детета), или као заједнички рад целе групе којим се ствара једна већа мозаичка целина.

 

-          Водитељи радионица подстичу учеснике да се самостално креативно изражавају и да истражују и откривају оригинална и спонтана ликовна решења. Такође, водитељи помажу полазницима у раду, учећи их и показујући им како да артикулишу своје стваралачке идеје, како да на безбедан и ефикасан начин обраде материјал, и успешно реализују своје ликовне радове.

 

-          Алат, прибор и материјал који ће полазници користити на радионици обезбеђује ЦЛО Шуматовачка и то је урачунато у цену радионице. Радови се израђују претежно од рециклажних и свакодневно доступних, јефтинијих потрошних материјала.  То су на пример пластична и картонска амбалажа, старе ЛП плоче и ЦС ов ДВД-ови, лименке, ситан метални отпад, илустровани часописи и друга штампа, канцеларијски и школски потрошни материјал, суве прехрамбене намирнице, природни материјали попут лишћа, семенки и друго.У договору са водитељима програма, полазници и њихови родитељи могу да допринесу садржајним и креативнијем раду радионица уколико код куће припреме и  на радионице донесу наведене материјале за рад.Током и након сваке радионице, водитељи ће учесницима и родитељима пружити тачна упутства како да припреме ове материјале за следећу радионицу. Иако је ово вид, додатног, добровољног и необавезујућег ангажовања полазника и њихових родитеља, то у многоме доприноси потпунијем и квалитетнијем постизању основних и посебних образовних циљева програма дечјих мозаичких радионица Шуматовачке.

 

-          Све завршене или полу-завршене радове полазници носе кући непосредно по окончању радионице. Водитељи радионица у договору са полазницима и њиховим родитељима могу привремено задржати неке радове у Шуматовачкој због потреба промовисања радионица или због потреба излагања.

 

Пријављивање и плаћање:

-          Учешће деце на радиници се пријављује унапред. Пријаве се примају од 30 дана до 48 сати пре одражавања радионице.

-          Пријаву се могу обавити путем телефона, СМС-а или е-поштекористећи ове контакте:

 

Марија Васиљев(водитељ радионице)

тел. 064-254-96-46;

е-пошта: mariavasiljev@yahoo.com;

sarenitabani.bausumova@sumatovacka.rs 

Александар Пантић(водитељ радионице)

тел.064-177-34-55;

е-пошта: a.pantic71@gmail.com

Данијела Ранчић

(координатор ликовно-образовних програма ЦзЛО Шуматовачка)

тел. 060-50-0-575;

е-пошта: art@sumatovacka.rs

 

-          Приликом доласка на радионицу родитељи учесника или учесници радионице треба да водитељима радионице предају доказ о учињеној уплати (правилно попуњена и оверена уплатница).

-          Похађање радионица се плаћа према броју долазака по овом ценовнику:

 

појединачни долазак

(похађање једне раднице)

један календарски месец

(4-5 радионица)

За полазнике који не похађају програм дечјих ликовних радионица ЦЛО Шуматовачке

1000 дин

3500 дин

За полазнике који већ похађају програм дечјих ликовних радионица ЦЛО Шуматовачке

1000 дин

1500 дин

 

-          Упутство за попуњавање уплатнице:

платилац

Име и презиме полазника радионице и адреса становања

сврха уплате

похађање програма дечје мозаичке радионице за (датум радионице за уплату једне појединачне радионице или месец похађања за уплату месечног похађања радионица)

прималац

Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Београд

износ

1000/1500/2400 дин

рачун примаоца

840-0000000438668-26

модел и позив на број

- (не попуњавати)

 

-          У случају отказивања доласка полазника на радионицу, препоручљиво је обавестити водитеље радионице о отказивању доласка најкасније 12 сати пре почетка радионице.

-          Уколико је отказивање доласка на радионицу благовремено обављено, а уплата извршена пре момента отказивања, у договору са водитељима уплата се може искористити за похађање прве наредне радионице на коју је полазник у могућности да дође.