РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА АНТИКВАРНИХ ПРЕДМЕТА

 

 

Трајање: шест семестара;
Педагог/уметник
: Милан Ковачевић, рестауратор и конзерватор;
Статус предмета
: необавезан; 
Услов: плаћена котизација;
Број полазника/ца: до пет полазника/ца уз предходни интервју;
Простор: Радионица за рестаурацију и конзервацију, Деспота Стефана 38, Београд, Србија; 

Циљ:

Стицање практичног и теоретског знања  рестаурације и конзервације старинског намештаја, старих украсних и употребних предмета; 

Технике:

Технике рестаурације и конзервације антикварних предмета су по медодама старих мајстора; 

Фазе рада:

Са фазама рада  полазници се искључиво упознају кроз практичан рад на расположивим предметима  током свих шест семестара; 

Напомена:

За најуспешније радове полазника, на крају сваке године, постоји могућност да буду приказани у одговарајућем изложбеном простору; 

Резултати:

По завршетку наставе, полазници стичу драгоцено искуство  и самосталност, да се професинално баве  рестаурацијом и конзервацијом антикварних предмета (старинског намештаја, старих украсних и употребних предмета).