• Годишњи извештај установе Центар за ликовно образовање, Шуматовачка за 2014. годину 
  • Статут Центра за ликовно образовање - Шуматовачка из 2013. године    
  • Решење о давању сагласности на Статут из 2013. године   
  • Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра    
  • Одлука о измени Статута Центра за ликовно образовање    
  • Одлука којом се усваја Статут центра из 2013. године    

 

  • Уговор о давању на коришћење непокретности из 2013. године    
  • Решење Извршног одбора Народног одбора Града београда  број 31740 од 16.12.1948. године којим се од Удружења ликовних уметника Србије преузима под руководство Оделења за културу и уметност Курс цртања и вајања, а за управника постави Радивоје Лала Суботички    
  • Решење о давању на коришћење непокретности из 2013. године    

 

  • Пословник о раду Управног одбора Центра из 2010. године    
  • Пословник о раду Надзорног одбора Центра из 2011. године