Јавна набавка мале вредности - грађевински и занатски радови

ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Партија 1: Радови на санацији дворишне ограде 

Партија 2: Радови на прикључењу објекта на уличну канализациону мрежу 

 

Позив за достављање понуда преузмите овде.
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/5. JNMV-01-18-Poziv-za-dostavljanje-ponuda.pdf)

Конкурсну документацију преузмите овде.
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/4. KONKURSNA DOK. JNMV 1_ 2018 CZLO_.pdf

Измену и допуну конкурсне документације преузмите овде.
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/JNMV-1-2018-Izmena-i-dopuna-konkursne-dokumentacije.pdf)

Измену и допуну конкурсне документације (2) преузмите овде
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/JNMV-1-2018-Izmena-i-dopuna-konkursne-dokumentacije-02.pdf

Обавештење о резултатима конкурса (преузмите ОВДЕ)
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/JNMV-1-2018-Obavestenje-o-rezultatima-konkursa.pdf

Обавештење о закљученом уговору (преузмите ОВДЕ)
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/JNMV-1-2018-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf)  

Уговор (преузмите ОВДЕ)
(http://www.sumatovacka.rs/documents/1660/JNMV-1-2018-Ugovor.pdf)