Графика

Јелена Дамњановић, Litography, Slippers, 46,5 x 44 cm, 2009.Јелена Дамњановић; Aquatint, chincolle, Shoes, 18,7 x 22 cm, 2009.

ПОНЕДЕЉАК И СРЕДА: 16.00-20.00

Ауторка/водитељка: MA Јелена Дамњановић, дипломирана ликовна уметница-мастер графичарка, самостална уметница.
Трајање: два семестра.
Услов
: плаћена котизација.
Број
полазникa: до двадесет полазника у једној наставној групи. Настава се у складу са бројем полазника одвија у више група.

Штампани производи представљају изворе комуникације који окружују данашњег човека у многобројним облицима: допринос индустријске штампе се огледа у њеној моћи да распирује информације невероватном брзином штампањем милионских тиража дневних новина, књиге и стручни часописи доступни су људима у неколико хиљада примерака...

Без обзира на енорман развој индустријске штампе, стари графички занати су до данашњих дана сачували свој првобитни карактер који се негује са посебном пажњом. Листови графике штампане у малом тиражу другачије се посматрају од индустријске штампе. Визуелна комуникација је остварена пажљивијим читањем таквих садржаја у којима се врши понављање поступка посматрања без техничких помагала што је велика посебност у односу на остале медијуме као што су филм, телевизија или радио.

Насупрот развијеној индустријској штампи која је у стању да произведе милионске тираже, уметници су сачували облике старих графичких заната у циљу очувања идеје графике као оригинала и уметничког дела. Уметничка штампана графика је опстала као штампарски облик и пандан је индустријској штампи управо због своје уметничке јединствености, посебности и оригиналности. Дуго се остајало при традиционалним техникама што показују примери из историје уметности, где су се, примера ради, техникама дрвореза, бакрописа и литографије мајсторски бавиле генерације Пикаса. Поједини уметници су користили технике рељефне штампе и штампе на разним материјалима. Све ово приказује важност уметности оригинала у коме треба тражити значај очувања старих графичких техника као средстава за креирање уметничког дела.

Овај програм поставиће фокус на графичке технике у конструкцијама имагинарних и стварних простора сећања у историји времена а уједно бавиће се и оспособљавањем полазника да самостално овладају технолошким процесима графике уз помоћ којих ће остварити креативно-уметничке резултате.

Циљ програма: Оспособљавање полазника да самостално владају технолошким процесима припреме за штампу и штампања у циљу стварања графичког оригинала-уметничког дела.

Циљна група полазника: Програм графике је намењен свим заинтересованим полазницима без старосног ограничења, средњошколцима и студентима.

Овај програм може бити посебно интересантан групи ученика који планирају да своје школовање наставе на једним од Факулета ликовних уметности у земљи а посебно на графичком одсеку.

ТЕХНИКЕ 

Висока штампа

Графичке технике: линорез, дрворез.
Потребан материјал: линолеуми, ножићи за линолеум и дрво, папир, туш у боји, четкице.
Материјали за штампу: офсет боје за штампу, ваљци различитих величина за нанос боје.

Дубока штампа (опционо)

Графичке технике: сува игла, бакропис, акватинта.
Потребан материјал:
Технички материјали: простор за хемијски третман матрица, азотна киселина, кадице за азотну киселину, битумен, калофонијум, уљани разређивачи, мединциски алкохол.
Материјали за штампу: кадице за квашење графичких папира, графички папири, флис папири.

РАСПОРЕД ПРОГРАМА ДРЖАЊА НАСТАВЕ:

 1. Први квартал: техника висока штампа, линорез, дрворез, упознавање са основама умножавања графичког отиска, цртање и скицирање. У почетку рад ће се базирати на употреби једне графичке боје, а затим на комбиновању више графичких боја и више плоча.
 2. Други квартал: дубока штампа (опционо), бакропис и сува игла (евентуално акватинта), упознавање са основама припреме за хемијско третирање матрице и затим штампање отисака на графичкој преси.

ПРОГРАМ:  

Програм обухвата:

 • Упознавање полазника са широким историјским, теоријским и практичним корпусом;
 • Развоја уметности графике и њеног места и улоге у савременом контексту;
 • Владање знањима и техничко технолошким поступцима у тежњи ка развијању креативног ликовног израза.

Усвојена знања и вештине полазницима ће омогућити да створе нова уметничка дела путем старих традиционалних графичких техника.

Практичан део програма састојаће се од низа одговарајућих вежби систематичним обрађивањем ликовних елемената.

Полазници ће научити, кроз активан процес припреме за штампу, како да одштампају финални графички отисак на графичкој преси.

Програм ће обухватити графичке технике као што су: линорез, дрворез, сува игла, бакропис, акватинта, шинколе као и уметничка истраживања графике као инсталације у простору.

Бавићемо се и старим занатима гравирања на стаклу и другим материјалима. Научићемо нешто и о калиграфији-уметности лепог писања.

Теоријски део наставе ће обухватити упознавање полазника са врстама графичких техника као што су висока, равна и дубока штампа кроз презентацију богатих визуелних примера из историје уметности и кроз рад са историјским изворима а све у циљу едукације полазника.

Часови ће се одвијати у форми редовних групних часова као и појединачно, кроз индивидуални рад са полазником.

 

ПРВИ КВАРТАЛ

Висока штампа

Висока штампа је најстарији облик штампања препознатљив на Блиском истоку и Египту, где су се почев од 3. века п.н.е употребљавали дрвени печати за штампање на мекој глини. Од 4. века у Кини су се уз помоћ туша и папира, извлачили отисци са камена а од 8. века у Кини се штампало на папиру са дрвених плоча. У Европи се поступак високе штампе проширио од 1400. године са дрворезом и књигоотиском Гутенберга.

Поступак

Висока штампа се назива поступком приликом штампања код којих су делови који се штампају издигнути и где само горња површина штампарске форме прима боју и штампа се, док они делови који су нижи, и испод нивоа издигнутих површина остају необојени јер преко њих не прелази боја и они се не штампају.

Линорез

Линорез је поступак високе штампе помоћу линолеумске плоче која се састоји од слоја плутовине, смоле и линоксина нанесеног на подлогу од јуте. Обрађивање плоче се врши са длетом, дрворезбарским ножићима и другим лаким резачима. Линолеум је поуздан материјал, који је погодан за репродуковање увијених таласастих линија. Поред тога, јефтинији је и мекши за обрађивање. Линорез може бити и у боји, где се врши набојавање спремљених изразбарених линолеумских плоча које се штампају једна преко друге а може се иста плоча обојити са више боја.

Дрворез

Дрворез је ручни поступак високе штампе са дрвених плоча. Поступак се састоји у правилном одабиру доброг комада меког дрвета (од крушковог, трешњевог или јовиног дрвета), на коме се пренесе цртеж у смеру дрвних резаних влакана. Употребљавају се резачи као што су дубачи, глодачи, длета уз помоћ којих се уклањају делови дрвета који се не штампају. Боја се наноси ваљком. Плоча се може штампати на ручној преси или отискивати са разбирачем или четком. Карактеристике дрвореза су изражајност линија и богаство контраста.

Програм

Предвиђено је да се на часовима полазници путем практичних вежби упознају са основама графичке технике високе штампе. По предложеном програму, на часовима ће се обрађивати технике линореза и дрвореза. Настава ће се одвијати следећим хронолошким редоследом:

 1. Након теоријског приказа високе штампе (настанак, историјско порекло, употреба, поступак, висока штампа из угла савремене уметности), водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка линореза практичном методом обраћајући се целој групи полазника/ца);
  1. Практичне вежбе полазника/ца групе (практичне вежбе ће се састојати од низа задатака са циљевима као што су ослобађање индивидуалних креативно-уметничких израза у групи као и постепено стварање осећаја за графичку технику која се обрађује путем усвојених знања и пређашњег искуства;
 2. Демонстрација поступка дрвореза (водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка дрвореза практичном методом обраћајући се целој групи полазника);
  1. Практичне вежбе полазника/ца групе (дрворез);
  2. Практични задаци:
   1. Цртеж-предложак за графику;
   2. Линеаран цртеж (цртеж који се састоји од чистих белих и чистих црних линија, без тонских   вредности);
   3. Линорез-једна боја (једнобојна штампа);
   4. Линорез у боји (двобојна штампа);
   5. Линорез у боји (тробојна штампа);
   6. Дрворез (у зависности од могућности и жеље полазника, поступак дрвореза ће се третирати као изборна могућност).

Напомена: Од полазника се очекује да пре наставе имају спремљене скице и цртеже. За израду скица потребни су бели папири, тушеви у бојама, црни туш, четкице различитих величина. Цртање предложака је обавезно.

 ДРУГИ КВАРТАЛ  

ДУБОКА ШТАМПА

Дубока штампа почиње да се употребљава као графичка техника у 15. веку. Ручни поступци дубоке штампе су бакрорез, бакропис и акватинта. Техником дубоке штампе су се користили многи познати уметници као што су Рембрант, Дирер, Франциско Гоја, Камиј Писаро, Жорж Руо и многи други.

Поступак

Дубоком штампом се називају они поступци штампања код којих су на штампарској форми места која треба да се штампају удубљена. При штампању се штампарска боја утискује у удубљења, док површина остаје без боје. Техника дубоке штампе је идеална за репродуковање полутонских оригинала и фотографија. Међу ручним поступцима дубоке штампе спадају бакропис, бакрорез, сува игла и акватинта.

Бакропис

Техника бакрописа се појавила у 15 веку и то је техника цртања, где уметник пером или иглом, урезује цртеж на површину подлоге за нагризање. Урезивање ,,сувом иглом" и нагризање бакрописа потекло је од занатског поступка резања у гвожђу тадашњих ковача оружја, међу које спадају први бакрописци из породице Хопфер из Аугсбурга. Касније почињу да се употребљавају знантно лакши материјали који се лако употребљавају као што су бакар и цинк. На данашњем тржишту препознатљива је легура цинка као веома погодан материјал за израду графичких техника као што су Бакропис, Сува игла, Акватинта и др.

Сува игла

Сува игла је ручни поступак гравирања за израду плоче за дубоку штампу, познат под називом ,,хладна игла". Цртеж се урезује челичном иглом у цинкану или бакарну плочу где се при продирању у плочу и повлачењем игле метал издиже ивицом реза стварајући уздигнути гребен који приликом штампе даје карактеристичне неоштре контуре. Плоча не пролази кроз хемијски процес (не нагриза се у киселини) и штампањем може да да ограничен број отисака. Сува игла се најчешће користи као начин коректуре после нагризања код технике бакрописа, или због нарочитог утицаја који стварају сенке иглом запарених гребена. Такође, сува игла се користи и као самостална графичка дисциплина.

Акватинта

Акватинта омогућава репродуковање полутонова при површинском штампању. На бакарној плочи се прво извлаче контуре и главне контуре цртежа радирањем, а затим се врши нагризање. Они делови цртежа који су планирани да остану бели приликом штампања, прекрију се танком заштитном подлогом. Плоча се пре нагризања запрашује финим прахом отпорним на киселину, а затим се загрејавањем изнад пламена затопи. Растољена зрнца остављају растер фине градације на плочи, а степен њене густоће зависи од величине зрна и густине распрашивања.

За добијање различитих полутонова на плочи она се постепено нагриза уз постепено прикривање одређених делова плоче за које смо одлучили да их не нагризамо више. Због осетљивости акватинтне плоче, овим поступком може да се изради око само око 100 отисака.

Програм 

Предвиђено је да се на часовима полазници путем практичних вежби упознају са основама графичке технике дубоке штампе. По предложеном програму, на часовима ће се обрађивати технике бакрописа, суве игле и акватинте. Настава ће се одвијати следећим хронолошким редоследом: 

 1. Након теоријског приказа дубоке штампе (настанак, историјско порекло, употреба, поступак, висока штампа из угла савремене уметности), водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка бакрописа практичном методом обраћајући се целој групи полазника/ца);
  1. Практичне вежбе полазника/ца групе (практичне вежбе ће се састојати од низа задатака са циљевима као што су ослобађање индивидуалног креативно-уметничког израза, као и постепено стварање осећаја за графичку технику);
  2. Практични задаци:
   1. Цртеж (предложак за графику);
   2. Линеарни цртеж (цртеж који се састоји од чистих линија, без тонских вредности);
   3. Шрафура (цртеж израђен шрафирањем). Шрафура је посебна техника цртања којом се постижу ефекти сенчења грађењем полутонских вредности. При томе се црта или гравира велики број равних паралелних линија које су збијене једна поред друге (хоризонтално, вертикално и дијагонално шрафирање). Постоје разни системи шрафирања, између осталог грађење цртежа укрштањем линија, разним извијеним линијама, квачицама и тачкама);
 2. Демонстрација поступка суве игле (водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка суве игле практичном методом обраћајући се целој групи полазника):
  1. Практични задаци:
   1. Цртеж (предложак за графику);
   2. Линеарни цртеж (цртеж који се састоји од чистих линија, без тонских вредности);
   3. Шрафура (цртеж израђен шрафирањем). Шрафура је посебна техника цртања којом се постижу ефекти сенчења грађењем полутонских вредности. При томе се црта или гравира велики број равних паралелних линија које су збијене једна поред друге (хоризонтално, вертикално и дијагонално шрафирање. Постоје разни системи шрафирања, између осталог грађење цртежа укрштањем линија, разним извијеним линијама, квачицама и тачкама;
 3. Демонстрација поступка акватинте (водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка акватинте практичном методом обраћајући се целој групи полазника);
  1. Практичне вежбе полазника/ца групе ће се састојати од низа задатака са циљевима као што су ослобађање индивидуалног креативно-уметничког израза, као и постепено стварање осећаја конторле за графичку технику;
  2. Практични задаци:
   1. Цртеж (предложак за графику);
   2. Цртеж као слика (полазници ће имати задатак да цртеж-предложак израде у техници акватинте постепеним технолошким процесом. Акватинта делује као цртеж тушем или сепијом која даје велико богаство тонова и полутонова као и фину назрчаност која настаје покривањем плоче зрнцима праха;
   3. Цртеж као слика (једнобојна штампа);
   4. Цртеж као слика (двобојна штампа);
   5. Шинколе (на крају наставног програма: дубока штампа полазници ће се упознати са техником шинколеа и практичним вежбама ће експериментисати са различитим врстама папира лепећи их на графичке матрице).

Напомена: У зависности од могућности и жеље полазника/ца, поступак акватинте као и предвиђене захтевније вежбе ће се третирати као изборна могућност.