Калиграфија: Уметност лепог писања

 

 

Понедељак и четвртак: 10.00-13.00

Ауторка/водитељка: MA Јелена Дамњановић, дипломирана ликовна уметница-мастер графичарка, самостална уметница

Трајање: два семестра.
Услов: плаћена котизација.
Број полазника/ца: до двадесет полазника/ца у једној наставној групи. Настава се у складу са бројем полазника/ца одвија у више група.

Програм је намењен свим заинтересованим полазницима без старосног ограничења. 

Видео прилог: Калиграфско осликавање тела, 21.04.2013. године

Увод

Историјски преглед

Калиграфија је уметност лепог писања која води порекло са подручија Кине и садржи све функционалне и ручне записе као и префињене уметничке комаде због чега се разликује од типографије и некласичних ручних писања. Савремена калиграфија наставља да се користи за израду графичког дизајна, лого дизајна, честитки, позивница и осталих разних докумената.

Сцена из филма Питера Гриневеја/Peter Greenewey Pillow Book (1996)

Поступак

Ручно писање различитих типова текста у одабраном фонту. Прибор за писање је следећи: калиграфска пера различитих ширина у зависности од од одабира формата папира и величине слова, обичне оловке и сликарске четкице, мастило за писање, тушеви у боји и различите врсте папира међу којима се убрајају и високо квалитетни папири.

 

 

                   Програм

 

Предвиђено је да се полазници упознају са основама калиграфског писања. Поред теоријских часова на којима ће се полазници упознати са историјом писма, програм садржи часове практичних вежби писања слова и текстова уз помоћ којих ће полазници стећи вештине лепог писања и притом подстаћи код њих постепен развој уметничке креативности.  

  1. Након теоријског приказа калиграфије као вештине уметничког писања (настанак, историјско порекло, подела, употреба, поступак, калиграфија из угла савремене уметности), водитељка ће демонстрирати цео процес извођења поступка уметничког писања практичном методом обраћајући се целој групи полазника/ца;
  2. Практичне вежбе полазника/ца групе (практичне вежбе ће се састојати од низа задатака са циљевима као што су ослобађање индивидуалних креативно-уметничких израза у групи):

2.1. Практични задаци:

    2.1.1.  Практичне вежбе писања слова;

2.1.3.  Практичне вежбе писања текстова (полазници сами бирају одређени текст из књижевности, песме, пословице, мисли познатих, делове прича или приповетки);2.1.2.  Практичне вежбе писања писма. Предвиђено је да се током курса савладају писма која су се користила у историји развоја писма и писмености, и посебно она, која заузимају високо место на лествици употребности и лепоте. То су: римска монументална капитала, рустика, уницијала, полууницијала, каролиншка минускула, ренесансни курзив, Мирослављево јеванђеље, Милутинов натпис, устав, полуустав, италика и друга савременија писма по избору.

2.1.4.  Практична вежба писања текстова на припремљеним папирима за писање (полазници ће сембирања одређеног текста из књижевности изабрати и одређено писмо на којем ће написати тај текст, осмислити иницијал као и технолошким процесима припремити папир за писање (нпр. тонирање папира да би се изазвао ефекат старог папира).

 

Евалуација курса

Полазници ће на крају добити евалуциони листић са кратким питањима и анонимно оценити целокупан курс и рад водитељке курса.

Презентација уметничких радова полазника курса

Водитељка курса ће заједно са полазницима током трајања курса направити фото-документацију и презентовати је на завршној изложби.

Годишња изложба полазника курса

Водитељка курса ће заједно са полазницима организовати завршну изложбу у просторијама Центра за ликовно образовање – Шуматовачка.

Јелена Дамњановић

Погледајте фотографије из албума; Калиграфско осликавање људског тела

Са часа Калиграфије; Ѕорана Станојевић, полазница Зорана Станојевић, полазница програма Калиграфија