СТУДИО МОЗАИКА ШУМАТОВАЧКА

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ПРОМОЦИЈЕ УМЕТНОСТИ МОЗАИКА,

Наставу воде: МА сликарства Миња Чворовић и МА сликарства Сузана Вукићевић

МОЗАИК, као једна од најстаријих, најнеобичнијих и најплеменитијих, класичних ликовних техника, током протеклих 30-так година доживљава својеврсну ренесансу. Поред тога што га користе професионални уметници, мозаик је данас постао масовно прихваћен облик ликовног изражавања уметника хобиста и других креативаца који се баве разним уметничким занатима и вештинама.

Зато је жеља аутора овог образовног програма да са заинтересованим полазницима подели своје знање и искуство и пружи им могућност да открију лепоту и тајне ове уметничке технике, а циљ програма је да полазници овладају ликовним знањима и вештинама који су за успешно стварање мозаика потребни.

Заинтересовани полазници у складу са својим претходним ликовно-стваралачким знањем и искуством имају могућност да у оквиру образовно-креативног програма Студио Мозаика Шуматовачка одаберу један од 3профила похађања програма:

Школа (курс) мозаика  

Отворени мозаички студио 

- Мозаичке радионице

Школа (курс) мозаика

Намењен је одраслим полазницима као и омладинцима (16+) који имају озбиљну жељу и интересовање да се баве мозаиком. Обука на курсу је планска и систематична, полазници поступно стичу потребна знања и вештинетехничког и ликовногобликовања мозаика тако да претходно искуство ликовног изражавању мозаиком није услов за похађање курса.

Пријављивање и упис полазника су могући током трајања целе наставне године.

Настава се редовно одржава сваке седмице током наставне године, три пута седмично.

Полазници су слободни да у оквиру понуђеног распореда одржавања наставе динамику и распоред похађања прилагоде својим потребама.

Програм похађања школемозаика подељен је на две фазе. Прва фаза је уводни курскојитраје 3 до 6 месеци. Друга фаза је развијени део курсаи траје од 12 до 18 месеци. Током похађања уводног дела курса полазници уче основне техничке и ликовно-обликовне принципе израде мозаика кроз стварање једноставнијих декоративних, апстрактних и орнаменталних ликовно-мозаичких композиција. Током похађања развијене фазе курса полазници унапређују постојећа и стичу нова знања, вештине и искуства, учећи како да мозаиком ликовно обликују и прикажу животињску и људску фигуру, фигуру у покрету, портрет и сложене мозаичке композиције.

По успешном завршетку похађања и уводног и развијеног курса мозаика полазници добијају сертификате.

Радови које полазници ураде током курса су ауторски рад и власништво полазника.

Током похађања курса полазници ће имати могућност да своје радове јавно покажу и промовишу на годишњим изложбама ЦЗЛО Шуматовачка.

Финансијски услови похађања курса (школе)  мозаика:

Школарина се уплаћује у месечним ратама током целокупног трајања похађања курса. Прва рата се уплаћује приликом уписа а свака наредна рата се уплаћује између 23 и 30 у месецу за текући месец похађања курса у складу са следећим ценовником:

  • За 6 или више од 6 долазака на наставу током текућег месеца: 4300 дин.
  • За мање од 6 долазака на наставу током текућег месеца 3000 дин.

Олакшице и попусти:

  • Пензионери и средњошколци имају могућност да похађање курса плаћају 2500 дин. месечно без обзира на број долазака током текућег месеца. (полазници морају пружити доказ да су у статусу пензионера или ученика да би остварили ову погодност плаћања).
  • Редовни студенти и незапослени имају могућност да похађање курса плаћају 3000 дин. месечно без обзира на број долазака током текућег месеца . (полазници морају пружити доказ да су у статусу студента или незапосленог лица да би остварили овај режим плаћања).
  • Уколико полазник/полазница курса током текућег месеца није присуствовао/присуствовала нити једном наставном термину није у обавези да плати похађање курса за тај месец.

У цену курса је урачунато:

  • Обука полазника
  • Коришћење атељеа ЦЛО Шуматовачка у планираним  терминима
  • Коришћење потрошног материјала за израду мозаикакоји је набављен од стране организатора програма (нпр. камен, подлоге, лепкови и сл.).
  • Могућност коришћења заједничког алата који се налази у атељеу.


Отворени мозаички студио

Овај аспект програма је намењен полазницима који су већ завршили курс мозаика у ЦЗЛО Шуматовачка или су на други начин стекли знања и искуства у раду са мозаиком. Полазници отвореног студија долазе у истим терминима када и полазници редовног курса мозаика, али за разлику од полазника редовног курса не похађајупрограм курсаи не добијају сертификате, већ уз консултације са водитељом студија самостално раде на обликовању својихмозаика.

Цена похађања отвореног студија мозаика је 2500 дин месечно без обзира на број и учесталост долазака током месеца.

Уколико полазник отвореног студија уопште не похађа наставу  током неког месеца, тада није у обавези да плати за тај месец.

Коришћењу програма отвореног мозаичког студија полазници могу приступити било када током наставне године.

Радови које полазници отвореног мозаичког студија направе су ауторски рад и власништво полазника.

У цену коришћења отвореног мозаичког студија је урачунато:

-  Консултације полазника са предавачем

-  Коришћење атељеа ЦЗЛО Шуматовачка у планираним  терминима

-  Коришћење основног потрошног материјала (камен, подлоге, лепкови и сл.) за израду мозаика.

-  Могућност коришћења заједничког алата који се налази у атељеу

Мозаичке радионице

Овај аспект програма Мозаичког студија Шуматовачка се реализује као вид промотивних, додатних и пројектних програмских активности. Радионице се организују повремено током наставне године у ЦЛО Шуматовачка, у складу са годишњим потребама, плановима и програмима рада и активности Мозаичког Студија Шуматовачка.

Програм и распоред одражавања сваке од мозаичких радионица као и рок и услови за пријављивање и похађање радионица се благовремено оглашавају на интернет страници центра за ликовно образовање Шуматовачка.Број полазника по свакој мозаичкој радионици је максимално 12 особа.

Теме и садржај мозаичких радионица су осмишљене тако да подстакну креативност полазника и омогуће им да упознају различите могућности обликовања и примене мозаика. Неке од типичних тема мозаичких радионица су: Орнамент у мозаику, Мозаички накит, Мозаичке минијатуре, Декорисање предмета мозаиком, Израда мозаика од алтернативних и отпадних материјала и др.

Радионице се најчешће организују као једнодневна или дводневна активност док је уобичајено укупно време трајања једне радионице од 240 до 480 мин. Свака радионица је планирана као независна и заокружена наставно-образовна и радна целина. Стога похађање једне мозаичке радионице није условљено похађањем других мозаичких радионица нити похађањем било ког другог програма из понуде центра.