Иконопис

СТУДИО ВИЗАНТИЈСКОГ СЛИКАРСТВА ШУМАТОВАЧКА

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ ВИЗАНТИЈСКИХ И ДРУГИХ СТАРИХ СЛИКАРСКИХ ПРАКСИ

Наставу воде: МА сликарства Миња Чворовић и МА сликарства Сузана Вукићевић

Ликовно-уметничке праксе нашег времена одражавају и прате високо-технолошку, мултимедијалну културу савременог друштва. Зато, сликарски медији, методи и технике прошлих времена све више бивају напуштене од стране савремених уметника и постају ствар музејског знања. Упркос томе, традиционалне и старе ликовне технике у себи крију изузетне стваралачке могућности, јер бележе историјско-културно искуство и трајање, истовремено успостављајући дијалог са савременом стваралачком културом, а својим особинама и могућностима подржавају културне вредности еколошког, само-одрживог и личног духовног развоја појединца и заједнице.

Зато је жеља аутора овог образовног програма да са заинтересованим полазницима подели своја дво-деценијска, професионална уметничка знања, искуства и интересовања за ликовне и стваралачке могућности које пружају старе сликарске технике. Да омогући полазницима да открију лепоту и тајне ликовног стварања коришћењем ручно припремљених боја, алатки и сликарских основа. Да заједно са полазницима истражује и открива нове могућности употребе византијских и других старих сликарских пракси у савременом ликовном изразу. Тако је и основни циљ овог програма да полазници кроз учење, употребу и истраживање стваралачких могућности византијских и уопште средњевековних и старих  сликарских техника, стекну знања и вештине потребне за успешно ликовно изражавање, и развојличног ликовно-стваралачког израза.

Програм је осмишљен тако да што потпуније одговори индивидуалним потребама сваког појединачног полазника. Стога је настава на програму организована у 4 основна ликовно-образовна профила, а полазници програма имају могућност да одберу ону комбинацију која њима највише одговара. Наставни профили су:

 • Иконописaње
 • Средњевековна сликана илуминација и минијатура
 • Технике и методе пред-модерног зидног сликарства
 • Технике и методи пред-модерног цртежа.

 

Техничке и организационе информације о програму

 • Програм је намењен свим радно способним одраслим полазницима и омладинцима (16+) који имају склоности ка ликовном изражавању и интересовање за византијске,  средњевековне и старе сликарске праксе.
 • За похађање програма није потребно да полазници поседују стручно-уметничко образовање или посебно радно уметничко-стваралачко искуство.
 • Полазници могу отпочети са похађањем програма било када током наставне године.
 • Настава програма Студио византијског сликарства Шуматовачка се одржава 3 пута седмично 
 • Полазници су слободни да у оквиру понуђеног распореда одржавања наставе динамику и распоред похађања прилагоде својим потребама.
 • Полазници који редовно и активно похађају програм током периода од две наставне године добијајусертификате о успешно завршеном похађању програма.
 • Полазницима је од стране организатора и водитеља програма обезбеђен део потребног прибра и материјала за рад,  а део материјала и прибора обезбеђују сами.
 • Центар за ликовно образовање Шуматовачка и водитељ програма додатно помажу афирмацију програма и његових полазника кроз повремено организовање посебних тематских радионица и изложби радова полазника програма.

 

Финансијски услови похађања програма:

Школарина се уплаћује у месечним ратама током целокупног трајања похађања програма. Прва рата се уплаћује приликом уписа а свака нереда рата се уплаћује између 23 и 30 у месецу за текући месец похађања у складу са следећим ценовником:

 • За 6 или више од 6 долазака на наставу током текућег месеца: 4300 дин.
 • За мање од 6 долазака на наставу током текућег месеца 3000 дин.

Олакшице и попусти:

 • Пензионери и средњошколци имају могућност да похађање курса плаћају 2500 дин. месечно без обзира на број долазака. (полазник мора пружити доказ о томе да је у статусу пензионера/ученика да би остварио ову погодност плаћања).
 • Редовни студенти и незапослени имају могућност да похађање курса плаћају 3000 дин. месечно без обзира на број долазака (полазници морају пружити доказ о свом статусу редовног студента или незапосленог лица да би остварили овај режим плаћања).
 • Уколико полазник/полазница курса током текућег месеца није присуствовао/присуствовала нити једном наставном термину није у обавези да плати похађање курса за тај месец.

 

У цену курса је урачунато:

 • Обука полазника
 • Коришћење атељеа ЦЛО Шуматовачка у планираним  терминима
 • Коришћење алата, прибора и потрошног материјала за рад који је обезбедио организатор програма.