УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Уметничко-образовни програми трају од једног до шест семестара у зависности од програма. Одвијају се кроз редовну теоријско-практичну наставу у форми редовних групних часова и уз индивидуални рад са сваким учесником. Реализују се кроз предавања, вежбе, часове практичне наставе, као и јавне стручне и уметничке презентације. Поред  тога, у Шуматовачкој се организују групне и самосталне изложбе, семинари и стручна предавања.

Од почетка рада установе, 1948. године, наставу воде уметници, педагози и сарадници са провереним уметничким, научним и стручним квалификацијама из датих области. 

Програми Шуматовачке нису намењени само будућим студентима који ту стичу своја прва и основна знања неопходна за даље професионално образовање на средњим, вишим и високим уметничким образовним установама, већ свима који су заинтересовани за упознавање модела креативног мишљења и стварања, као и примену иновативних и критичких решења у свом практичном и теоријском раду.

У односу на успех савладаности знања и вештина/техника на предметном курсу/радионици полазници стичу право на сертификат, односно потврду о похађању уметничко-наставног програма у одређеном периоду.

Програмска делатност и уметничке радионице Шуматовачке су инклузивне и имају за циљ да подстакну развој социјализације и мотивацију на стваралаштво деце и особа са инвалидитетом.

Шуматовачка – Центар за ликовно образовање пружа исте услове за полазнике из земље и из иностранства. Званични језик комуникације са иностраним полазницима је енглески.

 

УМЕТНИЦИ/Е КОЈИ ВОДЕ УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ:

 

Сви уметничко-образовни програми обухватају: 

 • Теоријска предавања;
 • Метод усменог излагања, разговора, демонстрације, рад са историјским изворима, рад са текстом, аналитичко посматрање, метод (ликовног) сценарија, разговора и активне наставе: предавач-ученик, предавач-ученици, ученици-ученици уз креативно вежбање и анализу остварених резултата и радова;
 • Употребу разноликих наставних средстава, савремених алата и извора знања;
 • Практичну наставу;
 • Сарадњу са другим наставним групама, тј. повезивање предметне наставе са другим наставним садржајима и са ситуацијама и садржајима из реалног живота и света;
 • Креативне радионице и предавања (и гостујућа) по темама, целинама, тимовима;
 • Посете изложбама и институцијама од значаја за унапређење наставног садржаја;
 • Учешће на изложбама које организује Шуматовачка;
 • Учешће на конкурсима и стварање простора за сарадњу и учешће у пројектима (и на међународном нивоу);
 • Креирање и одржавање базе података, нпр. допринос раду документационог и уметничког архива Шуматовачке, прикупљање и дистрибуцију информација из земље и света (ликовне уметности и култура, манифестације, догађаји, издања, часописи итд.), активно учешће у креирању материјала на веб сајту Центра и представљање рада Шуматовачке у домаћим и страним медијима;
 • Евалуацију рада и принцип самоанализе.

 

 

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ